Annons

Annons

Tandvården med i Öppna jämförelser

För första gången ingår tandvården i rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

I år finns endast antalet kvarvarande tänder hos vuxna med, men i framtiden kommer flera jämförelser baserade på Socialstyrelsens indikatorer för god tandvård att vara med i rapporten.
I Stockholm har vuxna mellan 65 och 99 år 25 tänder. I övriga landsting och regioner varierar medianvärdet mellan 22 och 24. Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens tandhälsoregister.
Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Rapporten visar också att:
* mindre än hälften av patienterna inom diabetesvården når behandlingsmålen i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
* nästan nio av tio patienter uppger att de är nöjda efter att ha genomgått en höftprotesoperation.
* dödligheten i stroke och hjärtinfarkt fortsätter att minska men är fortfarande lägre hos personer med hög utbildningsnivå än hos personer med låg utbildningsnivå.

Upptäck mer