Annons

Annons

”Tandvården ska vara kostnadseffektiv”

Ska man subventionera tandvården måste man kunna ställa krav på effektiva behandlingar – och även på kostnadseffektiva behandlingar, anser hälsoekonomen Thomas Davidson.

Det finns få hälsoekonomiska studier inom tandvården. I brist på vetenskapliga bevis görs i dag kvalificerade gissningar om hur mycket hälsa man får per satsad krona med olika behandlingsmetoder.
Samhällets pengar är begränsade. Det innebär att subventioner som går till en behandling inte satsas på en annan.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har skrivit en handbok om det statliga tandvårdsstödet. Där står det:
”Den vård som subventioneras ska vara kostnads- och samhällsekonomiskt effektiv.”
– TLV har fått i uppgift att eftersträva kostnadseffektiv vård. Myndigheten bör ställa tydligare krav på industrin, anser Thomas Davidson.
Hälsoekonomiska analyser bör vara en förutsättning för att produkter som används inom tandvården ska ge statlig subvention.
Läs mer i Tandläkartidningen nummer 14 2011 eller i Tandläkartidningen +.
 

Upptäck mer