Tandvården ligger efter med analyserna

Hur får vi ut mest tandhälsa för de omkring tolv miljarder kronor som staten och regionerna lägger på tandvård? Om några år kommer hälso­ekonomiska analyser ge underlag och skapa diskussioner för prioriteringar som kan ge Sverige en mer jämlik tandvård, hoppas hälsoekonomen Thomas Davidson.

Nyheter

Ett eller flera besök vid rotbehandling kan ge samma resultat

Två litteraturöversikter har försökt reda ut om resultatet av rotbehandling blir bättre om den delas upp i flera besök, än om den genomförs vid endast en sittning. Fler och större studier behövs, bedömer HTA-O som här sammanfattar och kommenterar rapporterna.

Vetenskap

Dagens ersättningssystem bör behållas och utvecklas

Det åtgärdsbaserade ersättningssystemet bör finnas kvar i vuxentandvården, menar Cecilia Franzén och Thomas Davidson. Dagens tandvårdsstöd bör emellertid utvecklas, delvis genom förenklingar av hur ATB och STB används, men även genom ökad satsning på forskning för att kunna förbättra rekommendationerna i de nationella riktlinjerna, anser de.

Nyheter

”Tandvården ska vara kostnadseffektiv”

Ska man subventionera tandvården måste man kunna ställa krav på effektiva behandlingar – och även på kostnadseffektiva behandlingar, anser hälsoekonomen Thomas Davidson.

Nyheter

”Ställ krav på industrin”

Hälsoekonomiska analyser bör vara en förutsättning för att produkter som används inom tandvården ska ge statlig subvention. Det anser hälsoekonomen Thomas Davidson.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons