Annons

Annons

Nyheter 2022-12-19

Tandvårdsdirektör tvingas lämna sin tjänst

Utbetalningarna strider mot Region Blekinges regelverk för ersättning av inlöst övertid, då övertid ska tas ut i ledighet och inte ersättas i pengar.

Foto: Region Blekinge

Region Blekinges tandvårdsdirektör Håkan Bergevi fick i november lämna sin tjänst omgående efter att under en längre tid ha betalat ut felaktig övertidsersättning, omkring 800 000 kronor, till medarbetare i tandvårdsförvaltningen.

I början av november gick Region Blekinge ut med ett pressmeddelande att tandvårdsdirektör Håkan Bergevi får lämna sin tjänst efter 16 år som förvaltningschef. Orsaken till beslutet är att tandvårdsdirektören under en längre tid ska ha betalat ut felaktig övertidsersättning till ett fåtal medarbetare på tandvårdsförvaltningen. Utbetalningarna strider mot Region Blekinges regelverk för ersättning av inlöst övertid, då övertid ska tas ut i ledighet och inte ersättas i pengar.

Peter Lilja

– Håkan har själv sagt att han inte kände till riktlinjerna, men i den rollen som han har så förutsätts han känna till regelverket. Han har dessutom en stab som stöd för att kunna fatta rätt beslut, och det gjorde att förtroendet var förbrukat, svarar Peter Lilja, regiondirektör vid Region Blekinge.

Håkan Bergevis felaktiga utbetalningar har pågått under en längre period utan reaktion och larm från tandvårdsförvaltningens stab, men regiondirektören anser inte att Region Blekinges kontrollsystem, som ska slå larm vid felaktig hantering, har brustit. Utbetalningarna upptäcktes till slut sommaren 2022 av Region Blekinges löneavdelning som slog larm till regionens centrala HR-enhet.

 

Madeleine Flood

– Vid den här typen av fel och misstag är det centrala HR-enheten på uppdrag av den som är chef, vilket i detta fall är regiondirektören, som utreder ärendet, säger Madeleine Flood, kommunikationsdirektör vid Region Blekinge.

– Jag kan inte svara på exakt när Håkan Bergevi fick information om utredningen, men det var ett bra tag innan det kommunicerades.

Håkan Bergevi har via sms avböjt att kommentera Region Blekinges beslut, och hänvisar till regiondirektör Peter Lilja. I Region Blekinges pressmeddelande den 7 november delgav Håkan Bergevi sin syn på händelsen:

 

Tidigare kritik mot tandvårdsdirektören

I september avslöjade Tandläkartidningen flera missförhållanden på käkkirurgiska kliniken vid Blekingesjukhuset i Karlskrona – bland annat mobbning, särbehandling, övervakning, avsaknad av och brister i ledarskap samt bristande patientsäkerhet – vilket avfärdades av dåvarande tandvårdsdirektör Håkan Bergevi. På kritik från tidigare medarbetare om att chefer inte alltid var på plats eller tillgängliga under arbetstid svarade han:

 

– Som verksamhetschef har du ingen skyldighet att flexa, utan du har dina 40 timmar som du arbetar. När man är chef jobbar du inte mindre än 40 timmar utan oftast mer. Är du verksamhetschef får du inte extra betalt för att du jobbar 50 timmar en vecka.

 

Två månader senare fick Håkan Bergevi lämna sin tjänst efter att ha betalat ut felaktig ersättning av inlöst övertid, men har fått en ny tjänst i regionstaben som verksamhetsstrateg fram till 6 maj 2023.

 

Tandvårdsförvaltningen har genom åren polisanmält flera tandläkare, bland annat för olovligt användande av journalsystemet, men Region Blekinge har i skrivande stund, den 30 november 2022, varken polisanmält utbetalare eller mottagare av felaktig övertidsersättning.

Håkan Bergevi

“Jag har full förståelse för att förtroendet för mig har påverkats negativt. Jag och regiondirektören är nu överens om att jag lämnar min tjänst som tandvårdsdirektör eftersom det inträffade riskerar att skada förtroendet för Region Blekinge och Folktandvården Blekinge.”

HR-enheten fortsätter att utreda Håkan Bergevis utbetalningar till medarbetare i tandvårdsförvaltningen, och har i skrivande stund hittat felaktiga utbetalningar så långt som åtta år tillbaka i tiden. Än så länge rör det sig om 800 000 kronor i felaktig övertidsersättning. För Region Blekinge är den totala kostnaden cirka 1,2 miljoner kronor.

– Det vi kan se i nuläget är att vi, förutom det som har hänt i folktandvården, inte har kunnat hitta fler fall i Region Blekinge av felaktiga utbetalningar av ekonomisk ersättning till medarbetare som har inlöst övertid som en del av sin månadslön, säger Peter Lilja.

Trots att regiondirektören inte kan utesluta att dåvarande tandvårdsdirektören avsiktligt har betalat ut felaktig ersättning och att den centrala HR-enhetens utredning fortfarande pågår, har Håkan Bergevi fått en ny tjänst i regionstaben. Söndagen den 6 november, dagen innan hans avgång kommunicerades, slöts en överenskommelse att Håkan Bergevi ska arbeta som verksamhetsstrateg med tandvårdsfrågor fram till den 6 maj 2023 med full direktörslön på 95 500 kronor i månaden.

– Vår bedömning är att de fel som har begåtts är allvarliga men inte skäl nog för avsked, säger Peter Lilja.

– Som verksamhetsstrateg ska han arbeta i regionstaben med det nya journalsystemet och utvecklandet av beställartandvården, berättar Madeleine Flood.

Efter uppsägningen i maj 2023 kommer Håkan Bergevi, i enlighet med regionens system för chefsavveckling, erhålla 88 340 kronor i månaden under sex månader samtidigt som han är arbetsbefriad. Enligt uppgifter till Tandläkartidningen är det två personer med ledande befattningar inom folktandvården, det vill säga nära kollegor till Håkan Bergevi och med kunskap om regelverket för inlöst övertid, som har mottagit felaktig ersättning. Tandläkartidningen har sökt dessa personer, via telefon och e-post, men har fått besked att de vid tillfället inte är i tjänst. Peter Lilja vill inte bekräfta uppgifterna.

– Jag vill inte kommentera pågående personalärenden. Vi kan inte kommentera hur många eller vilka som utredningen omfattar utöver Håkan Bergevi, säger Peter Lilja.

Före detta hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson har tillfälligt tagit över uppdraget som tandvårdsdirektör fram till januari 2023.

Upptäck mer