Annons

Annons

Tandvårdsutredning försenas

Utredning om jämlik tandhälsa försenas. Utredningstiden förlängs med ett år och arbetet ska nu redovisas till socialdepartementet senast 1 mars 2021.

En nyhet är att regeringen nu ger utredningen i uppdrag att föreslå förbättringar i särskilt tandvårdsbidrag (STB), som betalas ut av staten, samt de olika särskilda tandvårdsstöden som regionerna står för.
Utredningen ska lämna förslag som gör att stödsystemet blir mer effektivt och jämlikt. Vilka patientgrupper som ska ha rätt till stöd ska bli tydligare än i dag. Utredningen ska också föreslå vad stöden ska innehålla och även hur man bättre kan nå ut med kunskap om dem.
Kännedom om de olika stöden är för låg och samverkan mellan tandvården, övriga hälso- och sjukvården samt kommunerna har inte fungerat tillräckligt bra, anser regeringen.
Lapptäcke
Förutom STB finns ett lapptäcke av olika stöd: tandvård som led i sjukdomsbehandling, tandvård för personer med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, tandvård för extremt tandvårdsrädda personer, stöd till oralkirurgiska åtgärder, tandvård för utbyte av tandfyllningar samt uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för vissa äldre och vissa personer med funktionsnedsättning.
Janet Suslick
LÄS MER
Läs mer om utredningen i Tandläkartidningens artikel ”Viss tandvård kanske kan bli sjukvård”.

Upptäck mer