Annons

Annons

Terminstart i coronatider

Nästa vecka börjar höstterminen för landets tandläkarstuderande. Stora delar av den teoretiska undervisningen fortsätter digitalt, men klinikförberedande undervisning, kliniska moment och examinationer sker främst på skolorna.

Tandläkarhögskolorna har Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt anvisningar från universiteten och regionerna att förhålla sig till. I praktiken innebär det att föreläsningar och annan teoretisk undervisning genomförs huvudsakligen digitalt på alla fyra orter, men att praktiska moment görs på skolorna i anpassad form.
Besluten gäller än så länge en bit in på höstterminen och kommer att anpassas efterhand beroende på läget med coronapandemin.
– Den prekliniska och kliniska utbildningen kommer att starta upp i stort sett som vanligt, berättar Mats Trulsson, prefekt vid Karolinska institutets institution för odontologi.
Hygienrutinerna i den kliniska verksamheten har skärpts och antalet personer som kan vistas på klinikerna samtidigt begränsats.

Mats Trulsson


– Det innebär att vi har fått schemalägga undervisningen i mindre grupper och ibland i större lokaler. I vissa sammanhang då social distansering är svår kommer KI att tillhandahålla och uppmuntra användning av munskydd, berättar Mats Trulsson.
Nya studenter träffas på skolan
På tandläkarutbildningen i Göteborg kommer nya studenter att börja sin utbildning på skolan.
– Studenter på termin ett som startar sin utbildning prioriteras och kan vara på campus under de första veckorna. Undervisningen sker i mindre grupper, berättar Peter Lingström, prefekt i Göteborg.
I övrigt kommer seminarier, praktisk preklinisk träning och laboratorier att ske på campus i grupper om högst 25 studenter.
Klinisk patientbehandling på de interna utbildningsklinikerna i Göteborg och verksamhetsförlagt undervisning genomförs som vanligt.
Digitala föreläsningar får godkänt
I våras fick tandläkarutbildningarna hastigt övergå till digital undervisning, vilket var en krävande omställning, framför allt för lärarna. Tandläkarhögskolorna är efter omständigheterna nöjda. På sina håll har det gått över förväntan.

Peter Lingström


– Det finns delade meningar vad gäller den digitala undervisningen där många studenter tycker det fungerar väl och kanske till och med föredrar denna undervisningsform, medan andra saknar ordinarie föreläsningar, enligt Peter Lingström, Göteborg.
De andra skolorna har liknande erfarenheter, och öppnar för fortsatt digital undervisning även längre fram i framtiden.

Gunilla Klingberg


– Det finns fördelar och utmaningar med digital undervisning. Vi längtar tillbaka till möjlighet för mer fysisk närvaro, men ser också att de digitala teknikerna har en plats. Gissningsvis kommer vi även efter pandemin att använda digitala fora, tror Gunilla Klingberg, dekan vid odontologiska fakulteten i Malmö.
Utmaning att nå målen
Om allt går som förväntat, får studenterna den kunskap som de behöver och uppnår målen. Det är utbildningarna överens om. Kraven är tydliga och går att mäta.

Anders Wänman


– Om det inte blir en total stängning, vilket inte är troligt, så kommer våra studerande att uppnå de förväntade studieresultaten. De kontrollstationer vi har för att säkerställa färdigheter och kompetens har inte visat några tecken på avvikelse under våren jämfört med tidigare resultat, förklarar Anders Wänman, prefekt på tandläkarutbildningen i Umeå.
Ett orosmoln gäller hur pandemin påverkar den långsiktiga tillgången till lämpliga patienter.
– Vi kommer noggrant att följa hur studenterna klarar att uppfylla framför allt de kliniska kursmålen. Detta är den största utmaningen, säger Mats Trulsson, KI.
Göteborg har sett samma problem.
– Under vårterminen påverkades den kliniska träningen för flera studenter bland annat på grund av att patienter över 70 år inte skulle behandlas på kliniken. Ett antal studenter från en klinisk kurs som blivit extra hårt drabbad har under sista sommarlovsveckan fått komplettera med ett antal extra kliniska pass, berättar Peter Ling.
Gunilla Klingberg, Malmö, riktar en uppmaning till kollegor och studenter:
– Utmaningen ligger i att hålla i och hålla ut. Vi är tvingade till digitala kanaler, men hoppas kunna träffa våra studenter mer på plats i våra lokaler så snart det är möjligt.

Upptäck mer