Annons

Annons

TLV utvecklar webbtjänster

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska samordna tandvårdsmyndigheterna och utveckla ett webbaserat kunskaps- och beslutsstöd för tandvården. Det görs på uppdrag av regeringen.

Uppdraget ska slutredovisas till socialdepartementet senast i december 2013. TLV får i år tre miljoner kronor till uppdraget och regeringen planerar att avsätta 3,2 miljoner kronor nästa år.
TLV har tidigare velat ta på sig större ansvar för att utbilda tandvårdspersonal och Försäkringskassans personal och föreslog 2010 att kunskaps- och beslutsstöd skulle utvecklas i samarbete med Försäkringskassan.
Förutsättningarna för webbaserade utbildningsinsatser och kunskapsstöd presenterades 2011. Myndigheten föreslog då också att TLV skulle få en samordnande roll inom tandvårdsstödet.
TLV ska samråda med Försäkringskassan och informera socialdepartementet fortlöpande om uppdraget.

Upptäck mer