Ökad information ska stärka patienterna gentemot tandvården

Regeringen har gett TLV i uppdrag att genomföra en informationsinsats för att öka tandvårdspatienters kunskap om bland annat tandvårdens referenspriser och vårdgivarnas prissättning.

Nyheter

Ny utredning om offentlighetsprincipen inom privata hälso- och sjukvården

För att ge allmänheten ökad möjlighet till insyn i dessa verksamheter har Socialdepartementet beslutat om ett uppdrag för att kunna införa offentlighetsprincipen i offentligt finansierad, privat driven hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Nyheter

Oklart om patienter får coronakompensation

Flera månader in på coronapandemin är det fortfarande oklart om patienter kommer att kompenseras när de går miste om tandvårdens högkostnadsskydd på grund av att behandlingsperioden dragit ut på tiden.

Covid-19

Tandvården kan bli dyr på grund av Corona

Regeringen ger inte grönt ljus att på grund av coronakrisen förlänga perioden då tandvårdens högkostnadsskydd gäller.

Covid-19

Tandvården kompenseras för moms på konsulter

210 miljoner kronor per år under en treårsperiod till landstingen som kompensation för hyrpersonalens mervärdesskattekostnader inom vården. Det föreslår regeringen i budgeten för 2020.

Nyheter

Skolhälsan saknar samverkan kring socker

Det är svårt för tandvården att komma in i skolorna, samtidigt som skolhälsan efterlyser stöd kring hur de ska lyfta frågor om matvanor, läsk och godis. Det visar en ny undersökning från Sveriges Tandläkarförbund.

Nyheter

Ny kritik mot Riksrevisionens granskning

Regeringen påtalar att Riksrevisionen inte har lyssnat på de synpunkter som lämnades på granskningen av tandvårdsstödet. Nu utreder de dock att ge Försäkringskassan stärkta sanktionsmöjligheter för den som missköter sig.

Nyheter

TLV utvecklar webbtjänster

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska samordna tandvårdsmyndigheterna och utveckla ett webbaserat kunskaps- och beslutsstöd för tandvården. Det görs på uppdrag av regeringen.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons