Annons

Annons

Trombocytopeni inget hinder för tandextraktion

Extraktion av tänder hos patienter med trombocytopeni är möjligt att göra utan någon dramatiskt förhöjd risk för blödning, visar en amerikansk studie.

Patienter med trombocytopeni anses ha en förhöjd risk för blödning efter extraktion av tänder, men frågan är dåligt undersökt.
Trombocytopeni definieras som ett trombocyttal under 150 x 109/l, och dagens riktvärde på 50 x 109/l för när förlängd blödningstid kan förväntas vid tandextraktion är hämtad från riktlinjerna för allmänkirurgi.
Därför ville amerikanska forskare undersöka frågan. De gjorde en retrospektiv kohortstudie av samtliga trombocytopeni-patienter som genomfört minst en tandextraktion vid Brigham and Women’s Hospital i Boston, USA, mellan 2003 och 2019.

Trombocytvärde

Totalt fann de 89 patienter som i snitt hade extraherat två tänder var. Klinisk praxis vid Brigham and Women’s Hospital är att patienter med ett trombocyttal under 30 x 109/l ges transfusion av trombocyter för att höja trombocytvärdet.
Av de 89 patienterna hade 27 fått transfusion och ytterligare 16 hade trombocyttal mellan 30 och 50 x 109/l, vilket alltså skulle innebära risk för blödning. Men forskarna fann endast tre inträffade fall av blödning, där den ena patienten hade ett trombocyttal på 75 x 109/l, alltså väl över gränsvärdet för blödningsrisk. Samtidigt genomgick en patient med trombocyttal 6 x 109/l en enkel tandextraktion helt utan komplikationer.
Forskarna konstaterar dels att det saknas ett signifikant samband mellan trombocyttalet och blödningsrisken, dels att man framgångsrikt kan extrahera tänder även på patienter med trombocytopeni. Den väl accepterade gränsen 50 x 109/l under vilken transplantation utförs är sannolikt också för hög, menar de.

Upptäck mer