Annons

Annons

Erosionsskador hos ungdomar undersöks

Erosionsskador hos ungdomar i Stockholm undersöks.

1 200 15- och 17-åringar som kallas till undersökning hos i Sollentuna, Södertälje och Bromma har möjlighet att delta i undersökningen.
Maria Jarkander, ST-tandläkare och snart specialist i pedodonti, är projektledare. Hon tror att erosionsskador har blivit vanligare och att de kommer att förvärras över tid.
Kunskapen om tanderosioner måste också öka hos tandvårdspersonal, anser Maria Jarkander.
Om studien visar att erosionsskador är vanliga hos ungdomar och gravare hos 17-åringar än hos 15-åringar, kan det bli aktuellt med riktade förebyggande insatser.
Undersökningen genomförs i områden med olika socioekonomiskt status för att se om livsstil påverkar erosionsskador.
1 200 ungdomar blir tillfrågade om de vill vara med i studien. De som tackar ja fyller i en enkät med livsstilsfrågor samt frågor om vad de äter, dricker och hur ofta. Ungdomarna genomgår också en tandundersökning. Eventuella erosionsskador fotograferas.
Preliminära resultat blir färdiga i början av 2012.
 

Upptäck mer