Annons

Annons

Unik masterutbildning har startas i Malmö

En internationell masterutbildning med klinisk inriktning har startats i Malmö.

Sju tandläkare från Japan, Thailand, Saudiarabien och Libyen började den tvååriga masterutbildningen vid odontologiska fakulteten i Malmö i mitten av februari.
Utbildningen är unik i Sverige och ovanlig i världen. Få internationella masterutbildningar i odontologi har klinisk inriktning.
Kurser i forskningsmetodik och svensk odontologi ingår i utbildningen. Studenterna arbetar kliniskt under handledning i antingen parodontologi, bettfysiologi, röntgen eller protetik. De skriver också en masteruppsats.
Utbildningen ges på engelska, men studenterna går också en intensivkurs i svenska.
Kostnaden för att gå utbildningen är uppåt en halv miljon kronor per student och år. Utbildningen finansieras externt med olika sorter stipendier.

Upptäck mer