Annons

Annons

Utbildning i praktiken

Det är ont om utbildningsplatser för ortodontiassistenter. Det ville ortodontisterna Petter Lindahl och Rolf Lindman råda bot på. I höstas tog de emot de första deltagarna på den utbildning de själva har startat.

På entréplanet i den röda tegel­villan i centrala Hässle­holm finns en specialistklinik för ortodonti. Här finns tre behandlingsrum för tandreglering och ett tandtekniskt laboratorium. Men det som ser ut som en vanlig klinik visar sig ha ytterligare ett lager.
– Vi gjorde i ordning lokalen en trappa ner till seminarierum, så nu kan vi hålla teorigenomgångar här och enkelt koppla ihop det med praktiska övningar på kliniken, berättar Rolf Lindman.
Han och Petter Lindahl har startat och driver en utbildning för ortodontiassistenter. De är båda specialisttandläkare i ortodonti och såg att det fanns ett behov av en sådan utbildning i södra Sverige.

”Varför inte starta en utbildning när det finns behov av orto­donti­assistenter?”

– Jag gjorde min specialisttjänstgöring i Linköping, och såg att de där hade behov av ortodonti­assistenter men svårt att hitta en utbildning att skicka tandsköterskorna på. Jag tänkte att det kunde vara en god idé att starta en utbildning, så jag kontaktade Rolf som nappade och så var bollen i rullning, säger Petter Lindahl.
De har båda arbetat med utbildning tidigare. Petter Lindahl har varit klinisk handledare vid tandvårdshögskolan i Malmö. Rolf Lindman har utbildat studenter i LKG och har startat en specialistutbildning i Dubai tillsammans med Malmö högskola.
– Med det som bas tänkte jag: Varför inte starta en utbildning när det finns behov av orto­donti­assistenter?, säger han.

Liten lätthanterlig grupp

De hade två krav på utbildningen. Det skulle vara en liten lätthanterlig grupp, och utbildningen skulle varva praktik och teori.
– Med en mindre grupp blir det större utrymme för flexibilitet och diskussioner. Vi ville ha ungefär tolv personer, säger Rolf Lindman.
De började med att undersöka hur stort behovet av utbildningsplatser var, genom att skicka ut en intresseanmälan till privata aktörer och alla landsting. Svaren övertygade om att det var värt att satsa.
– De flesta landsting vill utbilda tandsköterskor i detta. Ofta jobbar man som ortodontist på flera rum med ortodontiassistenter som man delegerar arbetet till. Då behöver de kunna en del teori om vad som händer när man sätter in en tandställning, säger Petter Lindahl.

Bollade med sakkunniga

Innehållet i utbildningen bollade de med sakkunniga på Malmö högskola och med svenska ortodontiföreningen. De passade ihop olika områden för att få lagom långa teoripass hopkopplade med praktik. Till vissa av kursmomenten tar de in externa föreläsare som är specialister i olika områden, men det mesta håller de i själva.
– Det är ett privilegium att få göra en utbildning. Vi jobbar med ortodontiassistenter och vet vad vi vill ha och vad vi vill att de ska kunna, säger Petter Lindahl.
– Fördelen med att starta nytt är att allt blir uppdaterat. Det känns bra. Det kan ha sin charm att man inte har allt på plats. Ibland är det en fördel att planera i detalj, men det är också bra att kunna anpassa, säger Rolf Lindman.

Olika typer av tandställningar

Något de har behövt anpassa sig till är att förkunskaperna hos deltagarna skiljer sig åt. De har till exempel olika lång erfarenhet och kan ha jobbat med ­olika typer av tandställningar, bedömningar och analyser.
Utbildningen startade i mitten av september med tolv deltagare från både privata kliniker och från folktandvården i Östergötland, Kronoberg och Jönköping. Deltagarna kommer till Hässleholm under två–tre dagar några tillfällen per termin under två år, och har även en handledare på sin hemklinik.
Efter varje kursblock gör deltagarna ett kunskapsprov där man måste klara en viss nivå för att bli godkänd. De praktiska övningarna tränas på hemmakliniken och noteras i en loggbok. Kursen avslutas med ett fördjupningsarbete som redovisas både skriftligt och muntligt. Det innebär till exempel litteratursökningar och att presentera ämnet för sina kurskamrater och handledare.

”Varenda föreläsning, varenda loggbok, vartenda prov och utvärdering är skriven på ett vitt blad.”

–Det finns inget bättre sätt att lära sig än att lära ut, säger ­Petter Lindahl.
Idén finns om en andra utbildningsomgång till hösten, men det avgörs av utvärderingen av den första kursen, och om det finns tillräckligt stort intresse. Flera har dock redan hört av sig och undrat om det blir en andra omgång.
– Det har gått åt mycket tanke och tid att göra detta första gången. Vi har startat från noll. Varenda föreläsning, varenda loggbok, vartenda prov och utvärdering är skriven på ett vitt blad. Vid en andra omgång har vi allt material och det blir betydligt lättare, säger Petter ­Lindahl.

Upptäck mer