Annons

Annons

Utländska tandläkare snabbutbildas i Malmö

En ny kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) har startats vid Malmö universitet.

Tio tandläkare med examen från länder utanför EU/EES går utbildningen, som är ett år lång och som ska ge dem de kunskaper och färdigheter som de behöver för att få svensk legitimation och jobb inom yrket i Sverige.
Denna termin läser de vid Tandvårdshögskolan i Malmö. Till hösten kommer de att praktisera på olika kliniker inom folktandvården i Skåne. Praktiken pågår i 13 veckor och är ett bra sätt för tandläkarna att knyta kontakter.
KUT är ett program på avancerad nivå. Programansvarig är Anders Hedenbjörk Lager.
Malmö universitet fick uppdraget att starta den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen utanför EU av regeringen 2016. Utbildningen ges även vid Göteborgs universitet och Karolinska institutet i Stockholm.

Upptäck mer