Annons

Annons

Vaksamhet vid blodförtunnande mediciner

Allt fler äldre behandlas inom tandvården. Dessa patienter står ofta på blodförtunnande mediciner, vilket kräver extra vaksamhet vid olika ingrepp.

Inom tandvården är man van vid patienter som har antikoagulantia, men på senare tid har flera nya mediciner introducerats på marknaden. Dessa kräver också, liksom övriga mediciner, justering av dosen inför oralkirurgiska ingrepp. Vid symposiet ”Kirurgi, nya antikoagulantia och komplikationer”, gjordes en genomgång om vad man bör tänka på vid ingrepp där patienten har blodförtunnande mediciner.
–Vid varje medicinering bör patientens läkare kontaktas, påpekade  Johan Blomlöf, käkkirurg och docent i oralpatologi, Århus.
Han presenterade en checklista över vad den behandlande tandläkaren bör tänka på inför olika ingrepp:

  • Planera behandlingen i förväg.
  • Informera patienten och dennes läkare om ingreppet.
  • Överväg skonsam teknik.
  • Packa hemostatika i alveolen.
  • Suturera så att god kompression erhålls.
  • Vänta i 30 minuter efter ingreppet för kontroll av eventuell blödning.
  • Skicka med patienten extra kompresser hem.
  • Följ upp patienten.

–Varje patient måste dock behandlas individuellt med tanke på medicineringen och den sjukdom denne har, sade Johan Blomlöf.

Upptäck mer