”Vi vill vara ute och inspektera mer”

Att hantera enskildas ärenden är ren skrivbordstillsyn och inte bästa sättet att nyttja IVO:s resurser. Det konstaterade Gunilla Hult Backlund, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg i en intervju på Riksstämman.

Nyheter

”Det är fortfarande förälskelse”

– Vi är fortfarande i en förälskelsefas, jag tror inte jag vet riktigt än vad som är svårigheterna med den här ihopslagningen. Det sade Per Renberg, vd för Smile/Colosseum när han intervjuades av Tandläkartidningens chefredaktör Örjan Björklund.

Nyheter

”Odontologin är föregångare”

– Tandvården är föregångare i att ta till sig att kunskapsläget ser ut som det gör och att samla sig för att kunna göra någonting åt det.

Nyheter

”Tandvårdsstödet fungerar i grunden bra”

– Vårt tandvårdsstöd och -system fungerar i grunden bra. Vår uppgift är att se hur det kan göras bättre, vilket mer handlar om att skruva lite här och där än att komma med några revolutionerande förslag.

Nyheter

”En viktig fråga för hela tandvården”

– Frågan om tandhygienisternas utbildning är viktig för hela tandvården. Det sa Yvonne Nyblom, ordförande för Sveriges Tandhygienistförening i en intervju med Örjan Björklund under Riksstämman.

Nyheter

”Upphandlarna förstår inte vad de köper”

Ordförande i Sveriges Tandteknikerförbund Olle Sahlin är mycket kritiskt till hur den offentliga upphandlingen fungerar när det gäller tandtekniska produkter.

Nyheter

”Tandhälsoregistret är underutnyttjat”

– Socialstyrelsens tandhälsoregister är en unik databank som är klart underutnyttjad. Här finns många intressanta uppgifter för forskningen och i den mån forskare överhuvudtaget visat intresse kommer de hittills mest från medicin och väldigt lite från odontologin.

Nyheter

Tandläkare i Norrtälje har årets väntrum

Efter en omröstning under Riksstämman i förra veckan vann Norrteljetandläkarna utmärkelsen Årets väntrum 2014.

Nyheter

Studenter uppmanades till engagemang

Engagera er! Det var de tre föreläsarnas gemensamma karriärtips till studenterna vid Studerandeföreningens seminarium.

Nyheter

Viktigt fånga upp små barn med karies i tid

Karies hos de yngsta uppstår ofta på grund av bristande kunskap. Hitta de barn som riskerar att utveckla karies och gör något åt risken.

Nyheter

Vaksamhet vid blodförtunnande mediciner

Allt fler äldre behandlas inom tandvården. Dessa patienter står ofta på blodförtunnande mediciner, vilket kräver extra vaksamhet vid olika ingrepp.

Nyheter

Applåder och jubel för årets pristagare

Stämningen var hög vid torsdagens prisutdelning från Stora scenen.

Nyheter

Ökad stress oroar i barntandvården

Kravet på en budget i balans kan hindra politiker från att se att satsningar på tandhälsa betalar sig i längden.

Nyheter

Inte alltid lätt att avgöra rätt och fel

Det är inte ovanligt att tandvårdspersonalen ställs inför etiska dilemman vid behandling med oral protetik. Vad som är rätt och fel är inte alltid lätt att avgöra.

Nyheter

”Man måste ju inte gå runt i de där pyjamasarna”

Ingela Levinsson, tandläkare från Stortorgets tandläkargrupp i Malmö, köper nya färgglada klinikkläder.

Nyheter

Tandvårdsregistren används för dåligt

Nationella register kan visa hur tandvården i vardagen fungerar. Data börjar samlas på hög, men de används för dåligt. – Här finns en stor potential att utveckla verksamheten, sade Andreas Cederlund, Socialstyrelsen.

Nyheter

Stort vårdbehov hos medelålders patienter

En stor andel av tandvårdens resurser går åt till behandling av medelålders personer. Men tandvården kan bli bättre på att ta hand om dessa patienter.

Endodonti

Bli bättre på diagnos av bettfysiologiska problem

Inom bettfysiologin finns tydliga indikationer på underdiagnostik och underbehandling. Vad behöver göras? Det tas upp i symposiet ”Diagnostik i allmänpraktik”.

Bettfysiologi

För många omgörningar på grund av karies

De vanligaste orsakerna till omgörningar är karies och frakturer. Detta upptar mycket tid ute på klinikerna. Men tandvården kan bli bättre på att möta och åtgärda dessa problem.

Nyheter

Från cocktailmingel till spetsforskning

I mitten av oktober 1964 samlades 800 tandläkare för den första odontologiska riksstämman. Sedan dess har det hänt en hel del.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons