Annons

Annons

Var femte undersökning ställdes in under år 2020

De regelbundna undersökningarna har fått stå tillbaka under år 2020 på grund av pandemin, och det finns ett uppdämt vårdbehov framför allt bland personer i riskgrupper. Det visar Socialstyrelsens nya rapport som sammanfattar hela år 2020.

Totalt under hela år 2020 (vecka 2-51) var antalet besök i tandvården knappt 334 000 färre än år 2019. Det motsvarar ett av fem besök under år 2019.
Från slutet av mars till slutet av april år 2020 var antalet tandvårdsbesök hälften så många som samma period året innan.  Framför allt berodde det på att klinikerna ställde in planerade besök, särskilt för riskgrupper och personer som var 70 år och äldre.
Efter sommaren ökade antalet besök och närmade sig normala nivåer, men sedan början av oktober minskar antalet igen och som mest uteblev nästan en av fem besökare. Under hösten berodde det framför allt på att patienterna avbokade sina besök.

Större andel akuta behandlingar

Förändringarna i besöksmönstret är likartat oberoende av ålder, kön och utbildningsbakgrund. Bland äldre med låg inkomst är dock minskningen i antal besök något större.
Bland dem som besökte tandvården är tandhälsan bättre än under år 2019, vilket tyder på att personer med sämre tandhälsa i mindre utsträckning har besökt tandvården.
Statistiken visar också att andelen akuta behandlingar varit större än tidigare år. Sedan pandemin bröt ut i mars har både andelen patienter som fick tänder utdragna och som fick antibiotika utskriven varit större än tidigare. Framför allt gäller detta personer som är 70 år och äldre.

Riskgrupper

Ungefär en av fem regelbundna undersökningar utgick under år 2020, men vilka patienter som undersökts skiftar mellan olika regioner. I Norrbotten fick barn och unga (3-19 år) vänta; för dem genomfördes drygt en av fem regelbundna undersökningar. I Dalarna är det i stället de vuxna som fått vänta, framför allt inom folktandvården där knappt hälften av undersökningarna genomfördes. Totalt i hela landet är det dock åldersgruppen 70 år och äldre som drabbats mest: för dem gjordes 30 procent färre undersökningar under år 2020 jämfört med år 2019.
Under pandemins första skede våren år 2020 stängde hela eller delar av verksamheten hos 27 procent av folktandvårdsklinikerna och 12 procent av privattandvårdsklinikerna. Den vanligaste anledningen var minskat antal bokningar, men också bristande tillgång på skyddsutrustning.
Framför allt var det besök för personer i riskgrupper och i åldern 70 år och äldre som sköts upp, ställdes in eller avbokades, och det är för just dessa grupper man har behandlingar och kallelser som har fått vänta.
Källa: Socialstyrelsen: Effekter av covid-19 på tandvårdsbesök bland barn och vuxna, del 3

Upptäck mer