Annons

Annons

Nyheter 2023-03-13

Västernorrland testar längre revisionsintervall

Målet är att få nyrekryterade tandläkare att stanna längre i folktandvården genom att erbjuda ett mer varierat arbetsinnehåll.

Foto: Colourbox

Barn och unga får vänta ett halvår längre på undersökning, och unga vuxna får själva ta ansvar för att boka in tider. Så reformerar Folktandvården Västernorrland sin allmäntandvård för att frigöra mer resurser för vuxenpatienter.

Två av organisationens större enheter – centrumklinikerna i Sundvall och Örnsköldsvik – kommer att fungera som ”pilotkliniker” under de närmaste två åren.

Målet: att få nyrekryterade tandläkare att stanna under det kritiska ”år två” genom att erbjuda ett mer varierat arbetsinnehåll efter första året med introduktion.

Elina Backlund Arab

– Unga tandläkare vill komma till folktandvården. Vi har byggt upp en väldigt bra introduktion med Tandakademin med specialhandledning en gång i veckan där unga tandläkare får pröva utvecklande tandvård, säger Elina Backlund Arab, socialdemokratiskt regionråd i Västernorrland.

Hon tillägger:

– Problemet ligger i att våra tandläkare försvinner inom ett år efter det första introduktionsåret. De söker sig till privata vårdgivare för att få en mer utvecklande tandvård med fler vuxenpatienter.

Baseras på behov

För Folktandvården Västernorrland innebär pilotprojektet ett skifte från politiskt fastställda kallelseintervall till att professionen får möjlighet att kalla barn och ungdomar utifrån bedömda behov.

Genomgående utökas nu revisionsintervallerna för barn och unga med sex månader. Dessutom blir det ett eget ansvar för unga vuxna över 18 år att boka in sin tid utifrån riskgruppering.

Satsningar på profylaktiskt arbete ska också ske genom uppbyggnad av ett virtuellt ”friskhus” och en ambition om utökade insatser i skolorna genom samarbete med kommunerna.

”På pilotklinikerna skulle den nya inriktningen frigöra 3 800 kliniktimmar per år.”

Ödesmättad bild

Elina Backlund Arab – som är en del av den styrande majoriteten S-M-C i Region Västernorrland – ger en närmast ödesmättad bild av situationen med, enligt regionens uppgifter, en 40-procentig vakansgrad bland tandläkare i folktandvårdens fyra nordligaste län.

– Det ger en ond spiral där tandläkarna inte får jobba med intressant tandvård, och det är ett arbetsmiljöproblem.

– På pilotklinikerna skulle den nya inriktningen frigöra 3 800 kliniktimmar per år. Det är ett otroligt viktigt beslut som vi tagit, ett av de viktigaste under mandatperioden. I förlängningen handlar det om att möta ett hot mot folktandvården som institution när vi har så stor brist på personal, menar Elina Backlund Arab.

Två politiska läger

Tandvårdsreformen har delat politikerna i Västernorrland i två läger, där främst Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna är kritiska.

Mattias Rösberg, Sjukvårdspartiet

Sjukvårdspartiet vill hellre se en satsning på ökad ersättning för barnpatienter till privattandläkare. Socialdemokraterna menar att lösningen prövats i andra regioner utan att ge den önskade effekten i form av avlastning med färre barnpatienter för folktandvården.

– Det är ”risky business” man kommer att ägna sig åt när det kan bli ett kallelseintervall på två och ett halvt år. Och att låta unga vuxna boka in tider själva – ja, det är som att skjuta problemen framför sig och drabbar nog främst de patienter som har de sämsta tänderna och inte är så framåt med att söka upp vården, säger Mattias Rösberg, gruppledare för Sjukvårdspartiet i Västernorrland.

Upptäck mer