Annons

Annons

Veronica Palm: tandundersökning ska kosta 200 kronor

Alla vuxna ska erbjudas undersökning och viss förebyggande tandvård till en fast patientavgift på 200 kronor per besök, föreslår Veronica Palm, särskild utredare, i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.

Efter tre års arbete blir utredningen om jämlik tandhälsa offentlig i eftermiddag, men redan nu presenteras några förslag i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Tandvårdssystemet behöver reformeras för att bli mer jämlikt och resurseffektivt, anser Veronica Palm.
Förutom att tandundersökning ska kosta 200 kronor föreslår utredningen:

  • Det allmänna tandvårdsbidrag (ATB) ska tas bort.
  • Unga vuxna mellan 20 och 23 år ska ingå i det statliga tandvårdsstödet och inte den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården.
  • Varje patient ska få en individuell tandhälsoplan. De med störst risk för tandsjukdomar ska få mest stöd.
  • Ett nytt statligt selektivt tandvårdsstöd för personer med särskilda behov ska ersätta delar av de olika regionala tandvårdsstöden, men tandvård som sker i samverkan med hälso- och sjukvården, till exempel infektionssanering inför en hjärtoperation, ska regionerna ansvara för även i fortsättningen.

Omfördelning
Förslagen bygger på en omfördelning av befintliga medel och kräver inga ytterligare resurser.
Utredningen har också gjort beräkningar för att se vad ett statligt högkostnadsskydd i nivå med övrig hälso- och sjukvård (i dag 1 150 kronor) skulle kosta.
Staten skulle behöva lägga ytterligare mellan sex och sju miljarder kronor per år på tandvårdssubventioner, utan hänsyn till dynamiska effekter.
”En sådan reform skulle göra tandvården till en gemensamt finansierad universell välfärdstjänst som mer liknar andra välfärdstjänster. Men om det ska göras med bibehållen fri prissättning skulle det sannolikt också leda till oönskade effekter som prisökningar, överkonsumtion och läckage av offentliga resurser”, skriver Veronica Palm.

Upptäck mer