Annons

Annons

Vetenskapsrådet ska samla information om stöd till ukrainska forskare

Ukrainska forskare som är på flykt behöver stöd under den pågående ryska invasionen av Ukraina. Vetenskapsrådet får nu i uppdrag av regeringen att samlat kommunicera vilket stöd som finns för forskare som lämnar Ukraina och kommer till Sverige.

Rysslands invasion av Ukraina leder till att många människor är på flykt, bland dem många forskare. Svenska lärosäten och forskningsfinansiärer har initierat olika insatser för att stötta ukrainska forskare som vill bedriva sin forskning vid ett svenskt lärosäte.
Vetenskapsrådet får nu i uppdrag att samla informationen om stöd som finns för forskare från Ukraina. Informationen ska bland annat finnas på myndighetens webbplats och ska uppdateras kontinuerligt.
–Det är viktigt att de medel som avsätts, av flera olika aktörer, kommer till användning och ger ukrainska forskare möjlighet att kunna fortsätta sitt arbete. Därför är tydlig, samlad och tillgänglig information viktig, såväl till den svenska forskningsvärlden, som till de ukrainska forskare som nu befinner sig i Sverige, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Upptäck mer