Färre söker till KUT

Söktrycket till kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen, KUT, har minskat. På Malmö universitet ser man att ovanligt få har ansökt till vårterminen. Även på Karolinska institutet och Göteborgs universitet ser man en liknande trend.

Nyheter

Vetenskapsrådet ska samla information om stöd till ukrainska forskare

Ukrainska forskare som är på flykt behöver stöd under den pågående ryska invasionen av Ukraina. Vetenskapsrådet får nu i uppdrag av regeringen att samlat kommunicera vilket stöd som finns för forskare som lämnar Ukraina och kommer till Sverige.

Nyheter

Fortsatt satsning på nyanlända med vårdutbildning

Nu satsar regeringen ytterligare fyra miljoner kronor på utbildningar för nyanlända och asylsökande som har erfarenhet eller utbildning inom vård och tandvård.

Nyheter

Hundratals kämpar för svensk legitimation

I Sverige finns många hundra tandläkare med legitimation från länder utanför EU/EES. Många av dem har jobbat länge för att få svensk tandläkarlegitimation. Vissa har lyckats, medan andra önskar sig mer stöd för att klara kunskapsprovet.

Nyheter

Yrkestiteln tandläkare får inte användas av alla

Utan svensk tandläkarlegitimation får man inte använda yrkestiteln tandläkare i sin yrkesutövning i Sverige. En vårdgivare i Småland får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att titeln har använts i strid med patientsäkerhetslagen.

Etik

Miljonsatsning på nyanlända med vårdutbildning

Nu satsar regeringen 4 miljoner för att tillvarata hälso- och sjukvårdskompetens hos nyanlända och asylsökande. Pengarna ska gå till projekt för att utbilda i till exempel svenska språket eller till teoretisk eller praktisk vårdutbildning.

Nyheter

Hon månar om de utsatta

Patricia De Palma har ett driv som tagit henne ­genom en tuff universitetsutbildning, till ett nytt land, ett nytt språk och en drygt tjugoårig karriär vid ­Karolinska ­Institutet. Sedan den 1 juli är hon tandvårdschef vid läro­sätets universitetstandvård.

Nyheter

Fler får tycka till om kunskapsprovet

I höst breddas referensgruppen till kunskapsprovet för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES. Tidigare bestod gruppen av representanter från de olika utbildningsorterna, men nu bjuds fler representanter för professionen in.

Nyheter

Fortsatt högt tryck på kompletterande utbildning

36 personer har antagits till höstens kompletterande antagning för tandläkare med legitimation från länder utanför EU och EES, KUT. Totalt sökte 297 behöriga personer.

Nyheter

Förbundet lanserar webbtest inför kunskapsprovet

Nu finns en webbaserad utbildning för den som vill förbereda sig för kunskapsprovet för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES.

Nyheter

Demonstrerar för snabbare legitimation

Tandläkare med examen från länder utanför Europa demonstrerade i dag vid riksdagshuset i Stockholm. De vill ha ett effektivare system så att de snabbt kan få jobba som tandläkare i Sverige.

Nyheter

Allt fler kvinnliga tandläkare

Antalet tandläkarlegitimationer blir fler, och en allt större andel av de yrkesaktiva är kvinnor. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Nyheter

Äldre missgynnas i antagningen till KUT

Ålder ska inte spela någon roll för vem som blir antagen till den kompletterande utbildningen för tandläkare, KUT. Ändå visar Tandläkartidningens granskning att den som är äldre har en mindre chans att bli antagen. Framför allt i antagningens sista steg, intervjun.

Nyheter

”Äntligen tandläkare – igen!”

Shqipe Havolli Bala utbildade sig till tandläkare i Kosovo på 1990-talet. Sedan flyttade hon till Sverige. Efter många turer och sex terminen på tandläkarutbildningen i Malmö har hon nu svensk examen och börjar jobba som tandläkare i Bjuv i augusti.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons