Annons

Annons

”Vi ska lösa arbetsmiljöproblemen”

– Vi i ledningen tar problemen på allvar. Jag är optimist och tror att vi finner lösningar på problemen vid kliniken i Gällivare. Det säger verksamhetschef Clivia Erdel-Kickeritz.

Förra veckan hölls ett stormöte vid Gällivarekliniken. Där deltog personal, ledning och representanter för de olika fackliga organisationerna. Separat hölls också ett möte med en representant från Arbetsmiljöverket.
Anledningen till stormötet var ett allt större problemen med arbetsmiljön, som bland annat lett till sjukskrivningar och konflikter på kliniken. Stormötet var inplanerat långt innan Arbetsmiljöverket bestämde sig för att göra en inspektion av verksamheten.
Verksamhetschef Clivia Erdel-Kickeritz har själv arbetat som distriktstandläkare vid kliniken i ett stort antal år, och har även varit TT-ordförande. Hon berättar att kliniken haft stora problem under många år:
– Vi har haft omfattande rekryteringsproblem och har fungerat som en utbildningsklinik; efter en kortare tid har personal slutat och flyttat till andra orter i landet. Vi har också haft och har långa patientköer, stort akuttryck och vakanser. Allt detta innebär en mycket stor belastning på personalen.
Hon förklarar att ledningen varit mycket medveten om problemen. Det senaste året har man lagt ner stora resurser för att försöka förbättra arbetsmiljön, detta i samarbete med personalen och de fackliga representanterna. Bland annat har man tagit in en psykolog för att utveckla samarbetet mellan personal och ledning. De som känner sig drabbade har också erbjudits hjälp via företagshälsovården.
Vilket ansvar har hon då själv som chef för den uppkomna situationen?
– Visst har jag ett ansvar, men man måste se till den besvärliga situation som kliniken befunnit sig i under många år. Det krävs ibland förändringar och åtgärder som kan kännas tunga för arbetsgruppen.
Hon är dock optimistisk om att situationen kommer att lösas.
– Ledningen har tagit fram en handlingsplan som bland annat innefattar omfattande rehabiliteringsåtgärder och handledning för dem som känner att de behöver det. Sedan får vi se vad Arbetsmiljöverket kommer fram till, säger Clivia Erdel-Kickeritz.

Upptäck mer