Annons

Annons

“Vi vill prata med barnen, inte om dem”

Landstinget Värmland startar en referensgrupp med barn och ungdomar som ska få tycka till om vård och tandvård.

Varför startar ni en sådan referensgrupp?
– Vi vill prata med barnen, inte om dem. De ska få lämna synpunkter på organisationen och prata om sina upplevelser av vården och tandvården. Vi vill låta dem vara experter på sig själva.
Vilka ska vara med i gruppen?
– Vi jobbar med utformningen just nu men tanken är att den ska inkludera både dem som sällan är i kontakt med vården och dem som besöker vården ofta. Tandvården har ju koll på 58 000 barn så det är nog inga problem att få tag på möjliga deltagare därifrån. Nu känner vi oss fram hur själva gruppen ska utformas men jag tänker mig att det är barn i skolåldern, kanske från 7 år till 18 år som kan vara med.
Vad hoppas ni få ut av detta?
– En bättre hälso- och sjukvård och tandvård utifrån barnens synvinkel.
Är det något särskilt ni hoppas få svar på när det gäller tandvården?
– Vi kommer att jobba med olika teman, till exempel information. Känner sig barnen informerade när de lämnar tandvården och hur ska vi jobba för att få ut information till dem? Ungdomar idag nås inte bäst av bruna kuvert på posten utan de vill få sin information på andra sätt.
Kommer ni att göra som barnen säger?
– Vi ska ta vara på det de säger och återföra det till verksamheterna. Barnen ska få vara delaktiga i processen och om deras förslag inte går att genomföra ska vi också förklara varför.
Tror du inte det finns en risk att de blir besvikna?
– Jag tror att även barn förstår att alla saker inte går att genomföra.

Upptäck mer