Annons

Annons

Videokonferens om tandvården i coronatider

Nästan 1800 personer deltog i dag i en internationell videokonferens om tandvården och covid-19. Från Sverige talade Pia Skott och Andreas Cederlund, båda chefer inom Folktandvården Stockholm.

Konferensen tog upp olika länders erfarenheter av tandvården under pandemin, nya forskningsrön om covid-19 och munhälsa, aerosoler, skyddsutrustning, och framtida forskningsmöjligheter.

Pia Skott

Pia Skott


Pia Skott, forsknings- och utbildningschef vid Folktandvården Stockholms län AB, presenterade erfarenheter av covid-19 ur ett svenskt tandvårdsperspektiv. Sverige sticker ju ut i internationella sammanhang eftersom samhället inte har stängts ned.
Coronakrisen i Wuhan
Zhuan Bian, professor och rektor på tandläkarhögskolan vid Wuhans universitet i Kina berättade om Wuhans erfarenheter av tandvård på patienter med covid-19.
Zhuan Bian har, tillsammans med kollegor, skrivit en artikel med riktlinjer och rekommendationer för tandvården under pandemin. Artikeln publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Dental Research i mars i år och heter: ”Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging the Future Challenges for the Dental and Oral Medicine”.

Andreas Cederlund


Paneldiskussion
Pia Skott deltog i en paneldiskussion tillsammans med Andreas Cederlund, områdeschef för medicinsk tandvård och specialisttandvård inom Folktandvården Stockholm och ett antal experter från olika länder.
De diskuterade hur man skyddar tandvårdspersonal och patienter under pandemin och forskning om tandvård och covid-19, bland annat.
Konferensen hölls på engelska och hette ”Dental Care and Oral Health Under COVID-19”.
Av 1 781 deltagare var 73 från Sverige.

Upptäck mer