Annons

Annons

Viktigt att agera på avvikelser i växelbettet

En 13-årig pojke saknar framtänder. Han undviker att le och skratta eftersom han skäms för sitt utseende och har svårt att äta. Två tandläkare får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som anser att de borde ha gjort utökade röntgenundersökningar när pojken var yngre.

När pojken väl kommer till specialisttandvården är han elva år. När han är tolv år opereras sex övertaliga tänder och nio kvarvarande mjölktänder bort under narkos.
De onormala bettförhållandena borde ha upptäckts tidigare, anser IVO. Fördröjningen innebär att pojken har hamnat i en sämre situation än nödvändigt. Tändernas eruptionsmöjligheter har försämrats och det blir svårare att skapa ett fungerande och estetiskt ­adekvat bett med hjälp av ortodonti.
Två tandläkare på en allmäntandvårdsklinik i Västerbotten får kritik för bristande undersökning och diagnostik.

Samtliga mjölktänder kvar

När pojken var knappt sju år upptäckte tandläkare A avvikelser från den normala bettutvecklingen. Sexårständerna hade erupterat och var i funktion. Samtidigt fanns samtliga mjölktänder kvar. Tandläkaren konstaterade att pojken hade ett postnormalt djupbett och att tandreglering kanske skulle behövas i framtiden.
Enligt IVO är det viktigt att ­notera avvikelser i det tidiga växelbettet och om man hittar sådana bör röntgen­under­sökning utökas med exempelvis apikala bilder.
Om en utökad röntgenologisk under­sökning hade gjorts när pojken var knappt sju år, hade behovet av specialisttandvård sannolikt upptäckts redan då, enligt IVO. Ett annat alternativ hade varit att kontrollera bettet igen lite längre fram, i stället för att besluta om en revisionsundersökning först två år senare.

Tecken på onormal bettutveckling

När pojken var nästan nio år undersökte tandläkare B honom på samma folktandvårdsklinik. Enligt IVO fanns det tydliga tecken på en onormal bett­utveckling. Tandläkare B borde ha reagerat på djupbettet, som hade diagnosticerats redan två år tidigare, och på att de flesta av mjölktänderna var kvar. Hon borde ha utökat den radiologiska under­sökningen i över- och under­käkens frontparti, anser IVO. I stället gjorde hon bara en notering att patienten var sen i tandväxlingen.
Tandläkare B har bemött IVO:s synpunkter. Hon hänvisar bland annat till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, där det står att det ska vara berättigat att ta röntgenbilder. IVO håller med Strålsäkerhetsmyndigheten, och menar att det förelåg ett sådant berättigande i det aktuella fallet.
Om hon hade gjort en utökad radiologisk undersökning hade patienten sanno­likt remitterats till specialisttandvården när han var nio år.
Istället dröjde remiss till ­specialist ytterligare två år. Då var pojken elva år. Tandläkare C gjorde en panorama­röntgenundersökning och konstaterade i remissen att pojken hade många mjölktänder kvar samt ett postnormalt djupbett. Hon gjorde rätt och slipper IVO-kritik.

Upptäck mer