Annons

Annons

Vill se nationella rekommendationer för antalet tandläkare

Tandläkarbristen slår hårt mot glesbygden. Nu vill vårdföretaget Praktikertjänst att den nya regeringen agerar skyndsamt för att säkra antalet tandläkare på regional nivå.

Anders Jonsson, chefstandläkare Praktikertjänst.

Tandvården i Sverige är pressad i flera av landets regioner. Bristen på tandläkare, som varit ett problem i flera år, slår hårt mot de glesbefolkade länen. Samtidigt finns ett uppdämt behov av tandvård efter pandemin. Vuxna patienter hos folktandvården kan få vänta i flera år på en undersökning.

– Norr om Dalälven fattas det 90 tandläkare inom folktandvården idag, säger Anders Jonsson, chefstandläkare på Praktikertjänst.

Obligatorisk bastjänstgöring

Nu föreslår Praktikertjänst att regeringen genom Vårdkompetensrådet tar fram ett planeringsunderlag och rekommendationer för hur många tandläkare det bör finnas i respektive region.

Genom att införa en ettårig obligatorisk bastjänstgöring med klinisk färdighetsträning till vilken det knyts och stimulanser kan det bli lättare att rekrytera tandläkare till glesbygd, tror Praktikertjänst.

Efterskänka studielån

– Andra åtgärder kan vara att efterskänka studielån till tandläkare som söker sig till glesbygd och låta regionerna höja lönerna genom statsbidrag, säger Anders Jonsson.

Orsakerna bakom tandläkarbristen är demografiska och politiska, anser Praktikertjänst. Eftersom folktandvården har ansvaret för barn- och ungdomar hinner många mottagningar endast behandla barn och akuta fall. Samtidigt innebär åldersstrukturen i Sverige att antalet barn, unga och äldre patienter ökar medan andelen tandvårdspersonal inte ökar i samma takt.

Brist på erfarna tandläkare

Bristen på erfarna tandläkare är dessutom stor. I en rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har andelen tandläkare som är 45 år och äldre sjunkit från 73 procent till 57 procent under perioden 2005–2017, medan andelen tandläkare som är under 44 år och yngre har stigit i motsvarande grad.

Upptäck mer