Annons

Annons

Virtuell verklighet vägleder tandläkare

Ny teknik ger nya möjligheter till simulering. Hur man lägger upp ­utbildningen och hur man följer student­ernas framsteg kan se annorlunda ut om bara några år.

Tänk dig en ny behandlings­metod som du behöver lära dig. Hur gör du i dag? Före­ställ dig att du i stället kopplar din mobil till ett par VR-glasögon så att du kan öva på tekniken i en virtuell tredimensionell verklighet.

Uno Fors


– Jag tror att simulerade miljöer kommer stort. Det fungerar både i grundutbildning, fortutbildning och för att informera patienter, säger Uno Fors, tandläkare och professor i it och lärande vid Stockholms universitet.
Han ser många möjligheter att använda it på nya sätt i utbildningen jämfört med hur man gör i dag. Intelligenta datasystem kan användas för att jobba effektivare genom så kallade learning analytics. Det innebär att systemet samlar, mäter och analyserar information från lärandeplattformen för att utvärdera lärandeprocessen.
– På så sätt kan läraren få signaler om vilka studenter som behöver extra hjälp och på vilket sätt de behöver hjälp. Man kan också titta på kommunikationen mellan studenterna och se om samarbeten fungerar dåligt och stimulera dem att hjälpa varandra.

Visualisera patienter i 3D

Just nu pågår forskning om hur den här typen av intelligenta system fungerar, och Uno Fors tror att de blir vanligare om kanske fem år.
Något som har funnits längre, men som nu har blivit enklare och mindre dyrt, är olika typer av simulerade miljöer i 3D, som virtual reality och augmented reality.
– Tandläkarområdet är väldigt bildrikt, och vi försöker visualisera för att hjälpa studenterna att förstå hur det hänger ihop. Det blir lättare och lättare att till exempel visualisera patienter och kliniska miljöer i 3D.
I så kallad augmented reality, eller förstärkt verklighet, lägger man in animationer eller liknande som visas som en ”overlay” på en bild av verkligheten. (Kanske har du letat animerade figurer i din omgivning i spelet Pokémon Go?) Tekniken kan användas i till exempel estetisk tandvård eller oralkirurgi för att visa för patienten vad ingreppet ger.

Öva på klinikmiljö

Med så kallad virtual reality, VR, eller virtuell verklighet, rör man sig i en helt simulerad omgivning. Till exempel kan den tandvårdsrädda patienten sitta hemma och öva på att gå in i en klinikmiljö, och vänja sig vid de ljud- och synintryck man möter på kliniken.
Uno Fors talar också om möjligheterna att använda simulerade patientfall i utbildningen för att träna på att ta hand om patienter som är rädda, ifrågasättande eller har kluriga problem.
– Vad gör du om patienten skriker? ­Eller om du gör ett misstag? Om det börjar blöda? Hur lugnar du patienten då? Att använda simulerade patientmöten i utbildningen ger ett större spektrum, och möjlighet att skapa optimala fall som är lagom svåra. I dag möter studenterna riktiga patienter, och de ser ju ut som de gör och går inte att anpassa.

”Det är bra för att öva på strategier för att hantera svåra patienter i en ganska realistisk miljö. Och det gör inget om du gör fel.”

Simulerade patientfall innebär att man kan diskutera med och undersöka en virtuell patient på en bildskärm. Inom tandvården har det bland annat använts för att utländska tandläkare ska träna på hur man jobbar i Sverige. Uno Fors tycker att det borde vara användbart både i grundutbildning och fortbildning.
– Det är bra för att öva på strategier för att hantera svåra patienter i en ganska realistisk miljö. Och det gör inget om du gör fel.
Examinationer och färdighetsbedömning är ett annat område han tycker att man skulle kunna utveckla mer.
– Nu är man fast i den gamla typen av tentor. Ett yrke som tandläkare eller hygienist är så mycket mer än teoretisk kunskap. Man skulle kunna programmera systemet för att bedöma om man hanterar patientfall på ett bra sätt. Det här används till exempel i läkar­utbild­ningen i Tyskland och USA.

Omvänt klassrum

Digital teknik ger också möjlighet att nå ut till många människor samtidigt, till exempel genom distansutbildning. Uno Fors tror inte att man kan bedriva vårdutbildningar helt på distans, men att utbildningen skulle kunna bli effektivare.
Han talar om det som kallas ”flipped classroom”, eller omvänt klassrum. Det går ut på att läraren ersätter föreläsningen med webbaserat material, till exempel en film ­eller en text, som studenterna förväntas gå igenom hemifrån. Lektionen ägnas sedan åt att svara på frågor och fördjupa sig i ämnet.

Börja enkelt

Var börjar man då, om man vill använda sig av mer it i utbildningen? För Uno Fors är det glasklart:
– Börja med det pedagogiska i stället för att satsa på det mest avancerade. ­Kirurgiska simulatorer är till exempel ganska dyrt. ­Modernt lärande behöver inte vara häftiga apparater, det kan vara enklare, som simulerade patientfall.

”Men tandläkarutbildningen kommer även i framtiden att vara människor av kött och blod. Inte bara robotar, det tror jag inte på.”

Han tycker att det mest spännande just nu är möjligheterna med simuleringar och visualiseringar i virtuell verklighet, som kommer ”i en rasande fart”.
– Men tandläkarutbildningen kommer även i framtiden att vara människor av kött och blod. Inte bara robotar, det tror jag inte på. Du behöver träffa riktiga patienter. Vem vill gå till en tandläkare som bara har övat på simulerade fall?

Upptäck mer