Annons

Annons

Visselblåsarfunktion nu i alla regioner

För ett år sedan infördes den nya lagen om visselblåsning. Efter en trög start har nu alla regioner en visselblåsarfunktion på plats.

Den nya visselblåsarlagen
  • Ökat skydd för identiteten för visselblåsaren och den person som anmäls.
  • Omfattar alla missförhållanden under förutsättning att det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram.
  • Offentligt anställda har precis som tidigare yttrandefrihet och meddelarfrihet.
  • Det är tillåtet för visselblåsaren att åsidosätta tystnadsplikten om hen har skälig anledning att anta att rapporteringen är nödvändig för att avslöja missförhållandet. Visselblåsaren får dock inte lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Visselblåsaren får inte heller bryta så kallad kvalificerad tystnadsplikt som enligt offentlighets- och sekretesslagen inskränker rätten att offentliggöra uppgifter.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Den 17 december år 2021 infördes en ny lag om visselblåsning. Den innebär att man ska kunna larma om missförhållanden inom en verksamhet utan att riskera repressalier. Arbetsgivare i tandvården med fler än 50 anställda ska i och med den nya lagen ha en särskild visselblåsarfunktion.

Regionerna, som ansvarar för folktandvården, och tandvårdsföretag med fler än 250 anställda fick fram till den 17 juli 2022 på sig att inrätta rapporteringskanaler. Medelstora företag med mellan 50 och 249 medarbetare har mer tid på sig, till den 17 juli 2023.

I november år 2021 visade Tandläkartidningens kartläggning att 11 av 21 regioner saknade en formell visselblåsarfunktion. En uppföljning i november i år visar att majoriteten av de kvarvarande har lanserat sin visselblåsarfunktion under sommaren. Några fick sin på plats först en bit in på hösten, men nu finns tjänsten i samtliga regioner.

Upptäck mer