Annons

Annons

10 tips till dig som vill bli pedodontist

– Det är inte tråkigt på jobbet någon dag. Jag vaknar på morgonen och tycker att det är riktigt trevligt att gå dit, säger Henrik Olsson om sitt jobb vid avdelningen för pedodonti på Tandvårdshögskolan i Malmö.

– Det är stor variation och det tycker jag är kul. Jag forskar, undervisar och har egna patienter.

Henrik Olsson Ålder: 38 år. Jobb: Doktorand och övertandläkare vid odontologiska fakulteten i Malmö, avdelningen för pedodonti. Utbildning: Tandläkarutbildning i Malmö – examen 2002, specialistutbildning i pedodonti i Malmö – examen 2011. Bor: I Malmö. Familj: Sambo och hund. Fritid: Spelar golf, går på teater, tränar yoga och på gym. Foto: Emil Malmborg

Henrik Olsson
Ålder: 38 år.
Jobb: Doktorand och övertandläkare vid odontologiska fakulteten i Malmö, avdelningen för pedodonti.
Utbildning: Tandläkarutbildning i Malmö – examen 2002, specialistutbildning i pedodonti i Malmö – examen 2011.
Bor: I Malmö.
Familj: Sambo och hund.
Fritid: Spelar golf, går på teater, tränar yoga och på gym.
Foto: Emil Malmborg


Henrik Olsson utbildade sig till tandläkare i Malmö och jobbade sedan inom folktandvården i Skåne tills han blev assistenttandläkare och sedan ST-tandläkare vid avdelningen för pedodonti. Han gick en fakultetsfinansierad uppdragsutbildning i pedodonti och blev specialist 2011.
– Tanken är att jag ska bli kvar vid fakulteten, säger han.
Nu har Henrik en doktorandtjänst på halvtid och forskar om smärtlindring i samband med oralkirurgi på barn och ungdomar. Avhandlingen blir klar 2020 om allt går som det är tänkt.
Han är också övertandläkare och adjunkt på kvartstid, vilket innebär att han undervisar och handleder studenter på kliniken, främst på tandläkarutbildningen. Han jobbar även kvartstid som studierektor för ST-utbildning vid fakulteten, där det finns 24 blivande specialister.
– Jag jobbar inte mycket kliniskt just nu, men på sikt blir det mer.
Henrik Olsson blev intresserad av pedodonti tack vare bra lärare och handledare i ämnet.
– När jag sedan jobbade inom allmäntandvården tyckte jag att det var intressant och spännande att behandla barn och ungdomar, och jag märkte att det fungerade rätt bra att kommunicera med dem och deras föräldrar. Klinikchefen var också intresserad av barntandvård så det blev utvecklande diskussioner.
Den största skillnaden mellan att vara pedodontist jämfört med att vara allmäntandläkare är att man som pedodontist inte behandlar vuxna. Ett par fördelar med att vara specialist som Henrik Olsson uppskattar är att man får mer tid att reflektera över behandlingar och mer tid med varje patient.
– De flesta av mina patienter kräver lite extra uppmärksamhet för att de ska klara av att få tandvård, säger han.
– Tandvården ska vara tillgänglig för alla, även den som har en funktionsnedsättning eller annat som försvårar i tandvårdssituationen. Ingen ska hamna utanför. Det handlar om jämlik vård, helt enkelt.
Janet Suslick

Upptäck mer