Annons

Annons

Alendronatgel effektivt vid behandling av parodontit

Bisfosfonaten alendronat är bevisat effektiv på att minska benförlust och bygga upp bendensiteten vid systemisk administration. Men nya rapporter som tyder på att det kan finnas ett samband mellan systemisk alendronat och osteonekros i käken begränsar den systemiska användningen av alendronat vid parodontit.

Men nya rapporter som tyder på att det kan finnas ett samband mellan systemisk alendronat och osteonekros i käken begränsar den systemiska användningen av alendronat vid parodontit. Därför har indiska forskare genomfört två randomiserade och placebokontrollerade försök där de, efter en mekanisk behandling med skrapning av tandsten och polering av tandhalsar, tillfört alendronat eller placebo lokalt i tandfickor med defekter i tandbenet på patienter med kronisk respektive aggressiv parodontit.
Forskarna kan nu visa att alendronat signifikant förbättrar utfallet av den mekaniska behandlingen på båda patientgrupperna utan biverkningar.
På 66 patienter med kronisk parodontit behandlades lika många defekter i käkbenet. Med hjälp av en spruta med trubbig kanyl sprutades en gel innehållande antingen en procent alendronat eller placebo in i angripna tandfickor.
På samma sätt behandlades 52 defekter i käkbenet hos 17 patienter med aggressiv parodontit. Patienterna följdes upp efter två och sex månader. I båda patientgrupperna ökade både sonderingsdjup och klinisk fästenivå signifikant mer i alendronatgrupperna än i placebogrupperna. Dessutom hade patienterna som behandlats med alendronatgel återbildat mellan 40 och 45 procent av det saknade benet jämfört med 2–2,5 procent i placebogrupperna.
Forskarna menar att resultatet kan peka på en helt ny väg när det gäller parodontal regeneration, men att det krävs mer forskning innan det kan användas kliniskt.
 

Upptäck mer