Annons

Annons

Alendronatgel effektivt vid behandling av parodontit

Bisfosfonaten alendronat är bevisat effektiv på att minska benförlust och bygga upp bendensiteten vid systemisk administration. Men nya rapporter som tyder på att det kan finnas ett samband mellan systemisk alendronat och osteonekros i käken begränsar den systemiska användningen av alendronat vid parodontit.

Men nya rapporter som tyder på att det kan finnas ett samband mellan systemisk alendronat och osteonekros i käken begränsar den systemiska användningen av alendronat vid parodontit. Därför har indiska forskare genomfört två randomiserade och placebokontrollerade försök där de, efter en mekanisk behandling med skrapning av tandsten och polering av tandhalsar, tillfört alendronat eller placebo lokalt i tandfickor med defekter i tandbenet på patienter med kronisk respektive aggressiv parodontit.
Forskarna kan nu visa att alendronat signifikant förbättrar utfallet av den mekaniska behandlingen på båda patientgrupperna utan biverkningar.
På 66 patienter med kronisk parodontit behandlades lika många defekter i käkbenet. Med hjälp av en spruta med trubbig kanyl sprutades en gel innehållande antingen en procent alendronat eller placebo in i angripna tandfickor.
På samma sätt behandlades 52 defekter i käkbenet hos 17 patienter med aggressiv parodontit. Patienterna följdes upp efter två och sex månader. I båda patientgrupperna ökade både sonderingsdjup och klinisk fästenivå signifikant mer i alendronatgrupperna än i placebogrupperna. Dessutom hade patienterna som behandlats med alendronatgel återbildat mellan 40 och 45 procent av det saknade benet jämfört med 2–2,5 procent i placebogrupperna.
Forskarna menar att resultatet kan peka på en helt ny väg när det gäller parodontal regeneration, men att det krävs mer forskning innan det kan användas kliniskt.
 

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade