Annons

Annons

Ännu oklart varför tandhälsan försämras med åldern

Medellivslängden ökar stadigt och bland personer födda i rika västländer år 2000 och senare uppskattas ungefär hälften kunna räkna med att få uppleva sin hundraårsdag. Men kommer tändernas hälsa hänga med lika bra? Det ville svenska forskare ta reda på. I en undersökning av drygt 1 100 invånare i Karlskrona, 60 år och uppåt, har...

Medellivslängden ökar stadigt och bland personer födda i rika västländer år 2000 och senare uppskattas ungefär hälften kunna räkna med att få uppleva sin hundraårsdag. Men kommer tändernas hälsa hänga med lika bra? Det ville svenska forskare ta reda på.
I en undersökning av drygt 1 100 invånare i Karlskrona, 60 år och uppåt, har de ambitionen att kartlägga nuläget och försöka ta reda på vad som orsakar en försämrad tandhälsa genom livet.
Nästan var femte äldre, eller 200 invånare, saknade helt tänder bland de undersökta invånarna. Medelåldern i den tandlösa gruppen var klart högre än för dem som fortfarande hade tänder kvar, strax över 80 år jämfört med 74. Och åldern tillsammans med manligt kön är de mest framträdande faktorerna för en sämre tandhälsa som forskarna kan peka på.
De har kartlagt andelen med en god tandhälsa i tre åldersgrupper. I gruppen ”unga gamla” (60 och 67 år) har 58 procent av kvinnorna och 50 procent av männen en god tandhälsa. I gruppen ”gamla” (72 och 78 år) gäller det 30 procent av kvinnorna och 24 procent av männen, medan endast sju procent av kvinnorna och männen i gruppen ”äldre gamla” (över 81 år) har en god tandhälsa.
Däremot fann forskarna inget samband mellan förekomsten av parodontit och systemiska sjukdomar eller tillstånd som fetma, diabetes eller hjärt-kärlsjukdom.
Undersökningen bekräftar den tidigare visade stora viljan att sköta om sina tänder – 84 procent av alla individer med egna tänder i behåll gick på årliga tandläkarkontroller. Men trots detta försämras alltså tandhälsan markant med åren.
För att komma närmare ett svar på varför det sker tar forskarna nu in journalerna tio år bakåt för deltagarna i studien.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade