Annons

Annons

Antibiotikaprofylax inom tandvården i Sverige

Debatt: I ett samnordiskt temanummer om patienter med nedsatt hälsa i Tandläkartidningen nummer 1 2012 framför Richardson et al synpunkter och rekommendationer om antibiotikaprofylax i tandvården. Här kommer en replik på detta.

Debatt: I ett samnordiskt temanummer om patienter med nedsatt hälsa i Tandläkartidningen nummer 1 2012 framför Richardson et al synpunkter och rekommendationer
om antibiotikaprofylax i tandvården. Här kommer en replik på detta.

Tandvards-Strama Johan Blomgren Debatt

Upptäck mer