Annons

Annons

Bakterierna som ger dålig andedräkt kartlagda

Vilka bakterier som är ansvariga har hittills varit oklart, framför allt på grund av alltför trubbiga analysmetoder.

Mellan tre och fem personer av tio har problem med dålig andedräkt. Den dåliga lukten orsakas av bakterier i munhålan som skapar lättflyktiga svavelföreningar, främst vätesulfid, H2S som luktar ”ruttna ägg”. Men vilka bakterier det är som är ansvariga har hittills varit oklart, framför allt på grund av alltför trubbiga analysmetoder.
Nu har ett kinesiskt forskarteam, tillsammans med det amerikanska företaget Procter & Gamble, gjort ett försök till en mera fullständig kartläggning. De rekryterade 29 kineser med mer eller mindre dålig andedräkt. Dessa testades dagligen under tre dagar för halten vätesulfid i utandningsluften varefter ett prov togs på tungans yta.
Det totala dna:t i tungskrapet sekvenserades och analyserades för alla personer vid samtliga tillfällen, vilket resulterade i 87 prover som sammanlagt innehöll närmare 500 000 läsbara dna-sekvenser. Genom att korrelera dessa med halterna av vätesulfid i andedräkten kunde forskarna få fram vilka bakterier som påverkade lukten mest.
Det visade sig att riklig förekomst av bakterier av släktena Prevotella och Leptotrichia var kopplade till dålig andedräkt, medan bakterier av släktena Hemophilus och Gemella i stället motverkade odör.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade