Annons

Annons

Bara en av tio svenskar har bra tandborstningsteknik

Svenskar har i flera undersökningar visats vara duktiga på att borsta tänderna minst två gånger om dagen. Men hur tandborstningen går till är det sämre ställt med, särskilt bland äldre. Det kan en svensk enkätundersökning bland över 2000 slumpvis utvalda invånare i Stenungsund och Enköping visa.

Försökspersonerna valdes ut på grundval av sitt födelsedatum så att fyra distinkta åldersgrupper bildades, 15-16 år, 31-35 år, 61-65 år och 76-80 år. Personerna fick svara på frågor om sina tandborstningsvanor samt åsikter och kunskaper kring tandborstning.
Forskarna hade i förväg definierat vad en god tandborstningsteknik innebar och det var att borsta minst två gånger per dag, använda tillräckligt mycket tandkräm (en cm på vanlig tandborste eller två gånger på eltandborste), borsta minst två minuter och skölja munnen efteråt med endast en liten mängd vatten.
En stor majoritet, mellan 84 och 94 procent, angav att de borstade tänderna minst två gånger om dagen. Men endast en av tio uppfyllde helt kriterierna för en god tandborstningsteknik. Bäst var de under 35 år och sämst de över 76 år. Endast knappt hälften borstade i minst två minuter och bland de äldsta var det bara en tredjedel som gjorde det. Bland dem som använde en eltandborste var det färre än två av tio som tog på tandkräm två gånger. En majoritet angav att de doppade tandborsten i ett glas vatten under tandborstningen, något som var allra vanligast bland de äldre. Hälften av de äldre angav också att de sköljde med ett halvt glas vatten eller mer efter tandborstningen.
Forskarna menar att studien visar att det finns en förbättringspotential vad gäller tandborstningsteknik bland svenskarna, särskild bland de äldre som dessutom har högst risk att drabbas av karies. Kunskap om god tandborstningsteknik bör förmedlas både på populationsnivå och individuellt vid tandläkarbesök, menar de.
 

Upptäck mer