Annons

Annons

Bara godkända får behandla djur

Tandläkare måste godkännas av Jordbruksverket för att behandla djur sedan en ny lag om djurens hälso- och sjukvård infördes 2010. Det är bra, tycker Torbjörn Lundström, en av fem tandläkare som hittills har godkänts.

– Jag har egentligen alltid tyckt att det borde vara någon form av godkännande, eftersom ansvarsfrågorna tidigare har varit oklara när tandläkare behandlar djur, säger Torbjörn Lundström, som var med i ett reportage i Tandläkartidningen nummer 9 2003.
Han gick på tandläkarhögskolan i Göteborg på 1970-talet. Han började behandla hästar på fritiden för runt 30 år sedan och har arbetat heltid med hästar som patienter i snart 20 år.
– Det har varit lite vilda västern inom djurens hälso- och sjukvård. Det är sunt att tandläkaren själv nu har ansvaret och att reglerna är tydliga. Under många år har Torbjörn Lundström
kallats in som konsult när veterinärer inte har förstått hur de skulle göra med hästtänder. Han tycker att det är konstigt att veterinärer formellt har haft ansvar för behandlingarna. Det nya regelverket har egentligen inte påverkat situationen på hans egen klinik. Där har man redan tidigare jobbat enligt förutsättningarna för den nya lagen, berättar han.
Får inte extrahera
Det som gäller i dag är att tandläkare inte får extrahera tänder på djur utan att ha godkänts av Jordbruksverket. Förutom Torbjörn Lundström har tandläkarna Bengt Carlsson, Lars Hallgren, Britta Ungerholm och Eva Wikhamre godkänts. De är behöriga att behandla djur och har då eget ansvar för sina arbetsuppgifter. Tandläkare som inte är godkända får inte utföra operativa ingrepp, till exempel extraktioner, oavsett om en veterinär tar på sig ansvaret eller inte, enligt Peter Henningsson vid Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa i Jönköping. Tandläkare får inte heller utsätta djur för ett lidande som inte är obetydligt eller arbeta på djur som är under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion.
Det är ett fåtal tandläkare som har jobbat mer än halvtid med djur, berättar Torbjörn Lundström. Däremot har det funnits fler, kanske uppåt 100, som har behandlat djur någon dag i veckan eller någon kväll i månaden, uppskattar han.
– Jag tror att det finns tandläkare som inte har förstått att de inte längre får hålla på med djur, säger han.
Vad händer om något går snett när en tandläkare behandlar ett djur?
Torbjörn Lundström tror att det faller under djurskyddslagen, vilket innebär att man kan bli polisanmäld och riskerar att bli dömd för brott mot djurskyddslagen. Men han tror inte att det skulle påverka tandläkarens rätt att behandla människor.
– Det har nog inte prövats än. Det blir intressant att följa vad Socialstyrelsen gör för bedömning, säger han. Tandläkare som har svensk legitimation kan bli godkända av Jordbruksverket för arbete inom djurens hälso- och sjukvård om de går en godkänd svensk tilläggsutbildning, eller en utländsk tilläggsutbildning som myndigheten ser som likvärdig. Har man sedan tidigare tillräckligt mycket yrkeserfarenhet som tandläkare inom djurens hälso- och sjukvård och söker senast i slutet av 2011, kan Jordbruksverket ge sitt godkännande efter en bedömning.
Ett problem är att det än så länge inte finns någon godkänd tilläggsutbildning för tandläkare som vill behandla djur. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sammanställer ett förslag till studieplan under våren. Sedan måste Jordbruksverket godkänna studieplanen och bestämma vem som ska ordna utbildningen.
Brist på handledare
Torbjörn Lundström tror att det dröjer minst ett år, kanske två, innan tilläggsutbildningen startar. Han hoppas att SLU får ansvaret att ge utbildningen. Det exakta innehållet är inte fastställt än, men förutom teori krävs praktik och dokumentation av ett antal fall.
– Är man intresserad av att jobba med djurtandvård måste man kunna det som ingår i det nya utbildningspaketet. Det är en förutsättning för att förstå vad man håller på med, anser Torbjörn Lundström.
– Akilleshälen kommer att vara att det är ett begränsat antal personer som kan bli handledare, säger han.

Upptäck mer