Annons

Annons

Barns tänder läker ofta dåligt

Permanenta tänder hos barn och ungdomar under 16 års ålder som skadas vid olyckor läker ofta dåligt.

Permanenta tänder hos barn och ungdomar under 16 års ålder som skadas vid olyckor läker ofta dåligt. Mer än var tredje tand visade direkt vid skadetillfället tecken på dålig läkning. Tre månader efter olyckan var den siffran nästan fördubblad då närmare två tredjedelar av tänderna hade svårigheter att läka.
Det visar en studie från Brasilien där 294 barn och ungdomar med totalt 548 skadade tänder har följts under ett års tid. Snittåldern på de olycksdrabbade var drygt nio år och de tänder som oftast drabbades  vid olyckor var överkäkens framtänder. Den vanligaste skadan var frakturer på emalj och dentin utan att pulpan exponerades följt av exartikulation.
Nekros av pulpan drabbade närmare fyra av tio skadade tänder och det var den vanligaste orsaken till dålig läkning, följt av progressiv inflammation.
Utslagna tänder hade svårast att läka, men läkningsprocessen påverkades även av om den skadade tanden hade ett fullständigt utvecklat rotsystem eller inte. Permanenta tänder med fullständigt utvecklade rötter hade svårare att läka oavsett vilken skada de utsatts för jämfört med tänder vars rötter fortfarande var under utveckling.
Studien visar att skadans art och rotsystemets utveckling har stor betydelse för läkningsprocessen och kan användas för diagnos och prognos, att de tre första månaderna efter olyckan är kritiska och att många problem uppstår en tid efter skadan, något som förstärker behovet av uppföljning, menar forskarna.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade