Annons

Annons

Biverkningar dåligt redovisade i parodontologistudier

Endast cirka var sjunde uppgift om biverkningar var korrekt redovisad i randomiserade och placebokontrollerade kliniska parodontologistudier.

Endast cirka var sjunde uppgift om biverkningar var korrekt redovisad i randomiserade och placebokontrollerade kliniska parodontologistudier. Det är det dystra resultat av en stor genomgång av studier från 2002 och 2003 samt 2011 och 2012.
En internationell forskargrupp sökte i Medline fram alla randomiserade och placebokontrollerade studier om behandlingseffekter på människor med gingivit eller parodontit under två tidsperioder med nästan tio års mellanrum. I studien ingick 100 artiklar publicerade från 2002 till 2003 och 146 artiklar publicerade från 2011 till 2012. Riktlinjer med tio tydliga regler för hur biverkningar i studier bör redovisas publicerades 2004 av Consort-gruppen och det är dessa som forskarna har jämfört studierna med. Men det visar sig att riktlinjerna har haft mycket liten effekt eftersom det inte var någon signifikant skillnad mellan studier från de två tidsperioderna före och efter riktlinjerna – de var lika dåliga vid båda tillfällena.
Totalt fann forskarna att endast 13 procent av alla uppgifter om biverkningar hade angivits i linje med riktlinjerna i de tidiga studierna medan samma siffra för de senare var föga imponerande 15 procent. De nyare studierna var lite bättre på tre punkter jämfört med de äldre studierna, på samma sätt var offentligfinansierade studier lite bättre på två av punkterna jämfört med industrifinansierade studier. Men överlag fick de flesta studier underkänt.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade