Annons

Annons

“Bolag är inte mer effektiva”

– Hur effektivt sjukvård och tandvård bedrivs har inget med driftsformen att göra; det handlar om hur man väljer att utforma verksamheten.

Utvecklingen mot allt fler privatiseringar och bolagiseringar inom sjukvården och tandvården är enligt Göran Stiernstedt inte så omfattande som det kan verka.
– Det som skett har i stor utsträckning skett i Stockholm, men under de senaste åren har det endast varit små förändringar när det gäller nya driftsformer, främst utförsäljningar av vårdcentraler, säger han.
Han förklarar att SKL inte driver någon linje när det gäller i vilken form vården ska utformas. Det är inte SKL:s uppgift.
– Naturligtvis följer vi utvecklingen, men det är kommunerna och landstingen själva som beslutar om driftsformerna.
Göran Stiernstedt ser egentligen inga stora skillnader med drift av vård i den ena eller andra formen:
– Exempelvis drivs Karolinska universitetssjukhuset som ett landstingsägt bolag och Södersjukhuset som förvaltning, men det går inte att utläsa att det ena fungerar bättre eller sämre än det andra. Det handlar i stället om hur man väljer att utforma verksamheten för att uppnå effektiv vård.

Stämmer inte

Men korta beslutsvägar är ju ett återkommande mantra från bolagiseringsförespråkarna – stämmer inte det?
– Inte alls; man kan ha korta beslutsvägar oavsett driftsform.
Ett annat mantra är att styrelsen i ett landstingsägt bolag är mer oberoende av ägarna än styrelsen i en förvaltning, men inte heller det mantrat ger Göran Stiernstedt mycket för.
– Det går alldeles utmärkt att utforma styrelsen i en förvaltning så att den liknar en bolagsstyrelse. Visserligen kallas den då nämnd, men den behöver inte bestå av politiker; man kan i stället välja att ta in externa kompetenta personer som ledamöter. Sen är det ju en annan sak att det kan vara tjusigt att vara vd i ett bolag.
Däremot, påpekar han, har ledamöterna i en bolagsstyrelse enligt aktiebolagslagen ett tydligare personligt ansvar än ledamöterna i en nämnd har.
– Men samtidigt ska det mycket till innan ett personligt ansvar utkrävs; det ska handla om grov misskötsel.

Slag i luften

Ett argument som förts fram inom tandvården är att det är lättare att sälja ut verksamhet från ett bolag än från en förvaltning. Och så är det. Folktandvårdsbolaget i Stockholm gjorde det 2009. Tio kliniker köptes av Distriktstandvården AB. Ett argument från politikerna var – förutom att det fanns brist på tandläkare och stora renoveringsbehov på klinikerna – att öka konkurrensen på tandvårdsmarknaden.
Lite av ett slag i luften, tycker Göran Stiernstedt:
– Tandvårdsmarknaden är redan konkurrensutsatt. De tio klinikerna gör nog varken till eller ifrån. Dess-utom verkar det inte som det finns någon större konkurrens vad gäller priserna på tandvård. Möjligen kan det företag i Stockholm som för ett antal år sedan satsade på lågpristandvård ha haft viss effekt på marknaden.

Skjuter till medel

Göran Stiernstedt tror inte att det fortfarande förekommer otillåten skattesubventionering av tandvården inom folktandvården, något som skulle kunna snedvrida konkurrensen gentemot de privata aktörerna.
– Däremot finns det möjlighet för landstingen att skjuta till medel till folktandvården så att tandvård kan bedrivas på orter där det är svårt att nå lönsamhet och där det inte finns intresse för privata aktörer att etablera sig. Det är också en skyldighet från det offentligas sida att se till så att alla som behöver kan få vård.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade