Annons

Annons

”Bra att alla krafter samverkar”

Han påpekar att upprepade mätningar bör göras vid misstanke om för högt blodtryck. – Ett enskilt värde är ofta otillförlitligt, bland annat på grund av att vissa personer känner sig nervösa och stressade inför tandvårdsbehandlingen. Ett förhöjt värde måste därför alltid följas upp, men det är primärvårdens uppgift. Jan Östergren tror inte alls att det...

Han påpekar att upprepade mätningar bör göras vid misstanke om för högt blodtryck.
– Ett enskilt värde är ofta otillförlitligt, bland annat på grund av att vissa personer känner sig nervösa och stressade inför tandvårdsbehandlingen. Ett förhöjt värde måste därför alltid följas upp, men det är primärvårdens uppgift.
Jan Östergren tror inte alls att det finns en avog inställning från medicinens sida gentemot att tandvården utför blodtrycksmätning.
– Att flera goda krafter samverkar för att minska sjuklighet och dödlighet är bara bra, säger han.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade