Annons

Annons

Cigarettrök dödar tandköttet

Ur: Journal of periodontal research

Att cigarettrök är skadligt är knappast en nyhet. Inte heller att rökare har en högre risk att drabbas av parodontala sjukdomar. Men att röken skulle vara
så skadlig mot epitelcellerna i tandköttet som en kanadensisk studie visar att den är kan nog förvåna många.
I ett försök där forskarna utsatte framodlade epitelceller från mänskligt tandkött för röken från en enda cigarett i mellan 15 och 30 minuter minskade de livsdugliga cellerna dramatiskt. Andelen döda epitelceller steg ifrån en grundnivå på 3,7 procent till över 64 procent efter 15 minuters cigarettrök och till nästan 74 procent efter 30 minuters exponering.
I ett annat försök där epitelcellernas förmåga att täcka över en rispa i cellytan undersöktes visade det sig att cigarettrök i princip helt stoppade cellernas förmåga att reparera skadan.
Resultatet kan hjälpa till att förklara varför rökare ofta har mer problem med sjukdomar i tandköttet, menar forskarna.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade