Annons

Annons

D-vitamin kan skydda mot blödning i tandköttet

D-vitamin spelar en viktig roll vid omsättningen av ben i kroppen, bland annat genom sin kontroll av blodkoncentrationen av kalcium. En hypotes som har funnits ett tag är att halten D-vitamin kan påverka risken för parodontal sjukdom. Amerikanska forskare och tandläkare vid universitetet i Buffalo har nu försökt klarlägga hur det ligger till med D-vitaminets...

D-vitamin spelar en viktig roll vid omsättningen av ben i kroppen, bland annat genom sin kontroll av blodkoncentrationen av kalcium. En hypotes som har funnits ett tag är att halten D-vitamin kan påverka risken för parodontal sjukdom.
Amerikanska forskare och tandläkare vid universitetet i Buffalo har nu försökt klarlägga hur det ligger till med D-vitaminets koppling till parodontit och andra tandlossningssjukdomar. De har sökt upp deltagarna i studien WHIOS, Women’s Health Initiative Observational Study, som undersöktes på universitetet mellan 1997 och 2000.
Av de 2 249 deltagande kvinnorna var 920 möjliga att få tag på, hade sparade plasmaprover som kunde analyseras för D-vitamin samt var möjliga att inkludera då de inte uppfyllde något exklusionskriterium. Kvinnornas tandstatus undersöktes och forskarna kontrollerade en mängd parodontala parametrar.
Resultatet visar att det inte fanns några signifikanta skillnader vad gäller parodontal sjukdom mellan de kvinnor som hade en låg halt D-vitamin och de som hade en hög och tillräcklig halt. Utom på en punkt, blödande tandkött. Kvinnor med tillräcklig mängd D-vitamin hade klart bättre tandkött med färre blödningar vid stick.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade