Annons

Annons

Dokumentationen viktig i komplicerade fall

Vad ger ersättning vid omfattande protetiska behandlingar? Detta är sista delen i Tandläkartidningens serie med patientfall.

Patienten är en 55-årig kvinna. Hon har remitterats till specialistkliniken i protetik på grund av en havererad bro i vänster överkäke. Hon vill ersätta den med en fastsittande konstruktion. Patienten har också guldbroar som hon väldigt gärna vill byta mot tandfärgade ersättningar.
När hon skrattar syns mycket guld och det framkommer tydligt i diskussionerna att hon lider av detta. Hon arbetar på en skola
och de yngre barnen frågar ofta om de guldfärgade tänderna. I underkäken har hon en etsad kompositkrona som ersättning i position 31. Hon vill ersätta den med en bro.
Protetikern noterar i status:

 • Sekundär karies 16 d
 • Rotrest 26
 • Karies 27
 • Stora överskott marginalt vid samtliga kronskarvar
 • Parodontalt relativt stabilt, men patologiskt fickdjup och marginal benförlust 16, 36, 32, 41, 47, 48
 • Ofullständiga rotfyllningar 16, 27, 36, 44, 47 men inga apikala förändringar
 • Alveolarutskottet i andra kvadranten, otillräcklig höjd för två fixturer, benaugmentation krävs

Behandlingen som protetikern planerar:

 • Parodontal behandling
 • Bro från 16 till 13
 • Krona 23
 • KBF-bro från 24 till 26 på två fixturer efter benaugmentation
 • Bro från 42 till 33
 • Bro från 34 till 36
 • Bro från 45 till 47

Frågor utifrån objektivt och subjektivt behandlingsbehov:

 • Är patientens nuvarande status förenligt med godtagbar estetik? Är nya konstruktioner ersättningsberättigande av estetiska skäl?
 • Vad gäller för kronorna med överskott i underkäken? Vilken behandling är ersättningsberättigande?
 • Är det ersättningsberättigande att ta bort brokonstruktionerna för att revidera rotfyllningarna även om patologi inte föreligger?

Vad är ersättningsberättigande?

För att kunna avlägsna karies i 16 måste kronan tas bort. Patienten får därmed en tvåtandslucka i höger överkäke och en tandstödd bo är ersättningsberättigande. Tanden 16 har även en ofullständig rotfyllning, men har ingen apikal förändring. Rotfyllningen 16 bör revideras innan ny bro framställs. Vilken diagnos/tillstånd?
När 26 extraheras fi nns på vänster sida i överkäken en tretandslucka från 24 till 26, diagnos/tillstånd 5034, tretandslucka.
TLV:  Ur villkoren för diagnos/tillstånd 5034, tretandslucka: En tandstödd bro från 22 eller 23 till 27, eller två implantat 24, 25 är ersättningsberättigande. För benaugmentation är åtgärd 427 eller 428 ersättningsberättigande inom diagnos/tillstånd 5034.
TLV:  Ur villkoren för diagnos/tillstånd 5041, ofullständig rotfyllning: »Ett villkor för ersättning är att tanden ska bli föremål för restaurerings- eller rehabiliteringsåtgärd.«
TLV: För tanden 23 föreligger ingen diagnos/tillstånd. Kronor av kosmetiska skäl ersätts inte inom tandvårdsstödet.

När den protetiska behandlingen i överkäken slutförs rapporterar protetikern

När den protetiska behandlingen i överkäken slutförs rapporterar protetikern


I underkäken har patienten en entandslucka, 31. 41 och 31 är bräckliga ändstöd på grund av parodontal nedbrytning. En bro från 42 till 33 kan vara ersättningsberättigande.

I underkäken har patienten en entandslucka, 31. 41 och 31 är bräckliga ändstöd på grund av parodontal nedbrytning. En bro från 42 till 33 kan vara ersättningsberättigande.

Vilken behandling är ersättningsberättigande när det gäller de överextenderade kronorna i underkäken?

TLV:  Ur de allmänna råden i bilaga 3 i föreskriften (TlVFS 2010:2): Diagnos/tillstånd 3043, 3046, överextenderade kronor/broar som ger vävnadsskada Parodontal sjukdom eller annan vävnadsskada bör i första hand behandlas med åtgärder inom 300- och 400-serien. I vissa fall när en överextenderad krona orsakar parodontit eller annan vävnadsskada kan överskott behöva slipas bort eller kronan eller bron behöva avlägsnas som en del i infektionsbehandlingen. När det är nödvändigt bör en ny konstruktion vara ersättningsberättigande om behandling av tandlösheten omfattas av tandvårdsstödet eller tandpositionen inryms inom regel D 3. Dokumentation som visar att behandlingen är nödvändig kan ske med foto eller befintlig aktuell röntgen tillsammans med beskrivning i patientjournalen.
FK:  De parodontala skadorna ska vara dokumenterade i patientjournalen. Det kan vara i form av fickstatus, blödningsindex och röntgenbilder. Underlaget behövs för att Försäkringskassan ska kunna avgöra om angiven diagnos/tillstånd föreligger. I detta fall ska även dokumentation finnas över ställningstagandet varför tandläkaren bedömer det nödvändigt att avlägsna de överextenderade kronorna.
Protetikern konstaterar att parodontit föreligger vid 47 mesialt och vid 36 mesialt. För att kunna behandla parodontiten behöver kronorna 47 och 36 avlägsnas. De hängande leden 46 och 35 måste också avlägsnas och det medför att det fi nns en entandslucka 46 och en entandslucka 35. Tänderna 36 och 47 har ofullständiga rotfyllningar. Diagnos/tillstånd 5041 kan tillämpas vid revision av rotfyllning för tänder som ska bli föremål för restaureringseller rehabiliteringsåtgärd. Tanden 34 har också en ofullständig rotfyllning men är utan apikal sjukdom. Tanden ska inte restaureras eller ingå i bro. För sådan tand finns ingen diagnos/tillstånd inom ersättningsreglerna. Det överensstämmer helt med de nationella riktlinjerna för vuxentandvård.

När den protetiska behandlingen i underkäken slutförs rapporterar protetikern:


FK: I fall som detta uppkommer ofta frågor kring dokumentation och kring vad Försäkringskassan kräver för att kunna besluta om rätten till tandvårdsersättning vid en eventuell efterhandskontroll. Försäkringskassan behöver dokumentation som styrker angiven diagnos/tillstånd. Det måste också finnas dokumentation som styrker rapporterad behandling och uppgift om när behandlingen utfördes. Generellt gäller det som patientdatalagen föreskriver. I vissa fall finns dessutom särskilda ytterligare dokumentationskrav angivna i TlV:s föreskrifter för att behandlingen skall vara ersättningsberättigande. För Försäkringskassans kontroll är det nödvändigt att även sådana dokumentationskrav är uppfyllda.

Upptäck mer