Annons

Annons

Elstimulering kan halvera tandgnisslande

Det är möjligt att halvera antalet episoder av bruxism, tandgnissel, under natten genom att ge patienten en svag elektrisk stimulering av käkmuskeln med hjälp av en portabel elektromyografiapparat som känner av spänningsförändringar i muskeln och sedan kan ge en svag elektrisk puls. Det kan danska forskare visa i en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad pilotstudie på...

Det är möjligt att halvera antalet episoder av bruxism, tandgnissel, under natten genom att ge patienten en svag elektrisk stimulering av käkmuskeln med hjälp av en portabel elektromyografiapparat som känner av spänningsförändringar i muskeln och sedan kan ge en svag elektrisk puls. Det kan danska forskare visa i en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad pilotstudie på elva bruxismpatienter med temporomandibulär sjukdom.
Men trots att antalet episoder av bruxism halverades hos de patienter som lottades till aktiv behandling så minskade inte deras problem med smärta i käken eller hur mycket de kunde öppna munnen utan smärta till exempel. Varför behandlingen inte hade effekt på dessa symtom kan forskarna inte svara på, därför kommer de att försöka ta reda på det i nya större studier.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade