Annons

Annons

Endast var tredje ortodontisk studie korrekt randomiserad

Endast tre av tio vetenskapliga studier publicerade i ortodontiska tidskrifter som i titeln utger sig för att vara randomiserad kan sägas vara det. Det är det dystra resultatet av en genomgång gjord av forskare från Grekland och Schweiz i tidskrifterna; American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, European Journal of Orthodontics, Angle Orthodontist, Journal of...

Endast tre av tio vetenskapliga studier publicerade i ortodontiska tidskrifter som i titeln utger sig för att vara randomiserad kan sägas vara det. Det är det dystra resultatet av en genomgång gjord av forskare från Grekland och Schweiz i tidskrifterna; American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, European Journal of Orthodontics, Angle Orthodontist, Journal of Orthodontics, Orthodontics and Craniofacial Research, World Journal of Orthodontics, Australian Orthodontic Journal, och Journal of Orofacial Orthopedics från 1979 fram till juli 2011.
Totalt fann de 112 studier som angavs vara randomiserad i titeln. Men endast 33 stycken, eller 29,5 procent, var verkligen randomiserade enligt konstens alla regler, 52 stycken, eller 46,4 procent betecknades som oklara eftersom det inte till fullo framgick hur randomiseringen gått till, medan 27 stycken, eller 24,1 procent, klart och tydligt inte var randomiserade.
Bäst av tidskrifterna var Journal of Orthodontics där 45 procent av de påstått randomiserade artiklarna verkligen var det.
Med tanke på att randomiserade och placebokontrollerade studier är det underlag som framtida rekommendationer, och därmed framtidens vård, bygger på är det av yttersta vikt att studierna görs på rätt sätt, menar forskarna. De anser vidare att forskare, granskare och redaktörer bör utbildas i och sedan följa riktlinjer för randomisering som exempelvis Consort.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade