Annons

Annons

Erfarna tandläkare bättre på att passa in helproteser

Patienter som får helproteser insatta av erfarna tandläkare blir mer nöjda med resultatet än de som behandlas av oerfarna tandläkare.

Patienter som får helproteser utprovade och insatta av erfarna tandläkare blir signifikant mer nöjda med resultatet jämfört med de som behandlas av oerfarna tandläkare. Det som patienterna framför allt är mer nöjda med är effekterna på talet, stabiliteten samt hur väl proteserna sitter fast.
Det visar en japansk studie där 62 tandlösa patienter lottades till att antingen bli behandlade av en oerfaren eller en erfaren tandläkare. Patienterna som blivit behandlade av en erfaren tandläkare upplevde även signifikant bättre tuggförmåga när det gällde riktigt hårda saker.
Studien visar att det är en konst att passa in helproteser och att det krävs lång erfarenhet för att göra det bra på alla typer av patienter. Forskarna föreslår därför att de mest erfarna tandläkarna bör ta hand om de mest komplicerade fallen, eftersom de är svårast att få bra.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade