Annons

Annons

Experten: ”Biofilmen påverkas vid astma”

Barn och ungdomar med astma löper en ökad risk att få karies.

Barn och ungdomar med astma löper en ökad risk att få karies. Hos enskilda individer kan det finnas ett direkt samband mellan sjukdomarna, men karies kan också orsakas av medicinerna och/eller av en ökad sockerkonsumtion, främst från söta drycker.
I samband med inflammatoriska luftvägssjukdomar ökar också mängden kväveoxid i utandningsluften och i kontakt med vatten blir den till syra. Detta bidrar till att det blir surare i munnen, vilket påverkar biofilmens sammansättning mot att innehålla fler syratoleranta bakterier. Refluxer som kan förekomma i samband med astma är en annan faktor som kan påverka biofilmen.
– Till detta kommer att medicinerna kan vara sura eller innehålla socker. Den minskade salivsekretionen på grund av medicinerna försämrar försvaret i munnen mot syror och bakterier, säger hon.
Normalt produceras totalt runt 0,8 till 1,5 liter saliv per dygn. Saliven bidrar till att buffra syror och remineralisera tandemaljen efter syraattacker. Saliven motverkar även negativa mikrobiella effekter. Det är faktorer som bromsar kariesprocessen, men i samband med astma kan balansen rubbas.
Christina Stecksén-Blicks håller med Malin Stensson om att det med anledning av den ökade kariesrisken är viktigt att göra individuella riskbedömningar hos barn med astma.
– Det är viktigt att de får munhygieninstruktioner, kostråd, fluorbehandling och den uppföljning som de behöver, säger hon.
Tillbaka till artikeln Astma – en utmaning för tandvården

Upptäck mer