Annons

Annons

Fiolspel kan öka risk för TMD

Sex studier har kommit fram till att det finns ett misstänkt samband mellan instrumentspel och temporomandibulära problem, särskilt vid fiolspel.

Samtliga sex studier som har undersökt sambandet mellan instrumentspel och temporomandibulära problem, TMD, kom fram till att det finns ett misstänkt samband, särskilt vid fiolspel. Det visar en holländsk litteraturgenomgång av frågan. Studierna är dock för få och av för låg kvalitet för att möjliggöra en meta-analys av frågeställningen.
Totalt hittade forskarna 14 vetenskapliga publikationer kring sambandet mellan instrumentspel och TMD när de gjorde en litteratursökning i Medline via PubMed. Fem stycken var fall-kontrollstudier och en var ett före- och eftertest. Resterande åtta artiklar bestod av sju fallrapporter och en expertkommentar.
Den samlade vetenskapen innehåller vissa indikationer på att instrumentspelande, och då särskilt fiol, har ett samband med TMD, skriver forskarna, men det går inte att dra någon enkel slutsats om det är ett orsakssamband. För det krävs större och bättre studier.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade