Annons

Annons

Fler sprickor med hårdare tandborste

Sprickor i tandköttet är ett ökande problem hos unga, visar flera studier. Men vad det beror på har hittills varit öppet för spekulation.

Sprickor i tandköttet är ett ökande problem hos unga, visar flera studier. Men vad det beror på har hittills varit öppet för spekulation.
Men nu har brasilianska forskare genomfört en studie som kan ge ett svar på gåtan. I en så kallad cross-over-studie lät forskarna 35 ungdomar mellan 14 och 18 år gamla borsta tänderna med dels en mjuk och dels en medelhård tandborste i 28 dagar vardera.
Under dessa 28 dagar undersöktes ungdomarna varannan till var tredje dag. Vid undersökningarna fotograferades tandköttet i en förutbestämd kvadrant av munnen samt färgades in med ett färgämne som gjorde sprickorna lätta att se.
Mellan de båda testperioderna med de olika tandborstarna fick ungdomarna en tio dagar lång wash-out-period. Ungdomarna fick inga instruktioner kring tandborstning utan skulle borsta som vanligt.
Fotografierna bedömdes av en utomstående expert som inte visste något om vilken tandborste som använts (singel-blind).
Sprickor i tandköttet identifierades i åtta procent av undersökningarna hos ungdomar som borstade med en medelhård tandborste, men bara vid tre procent av undersökningarna hos samma ungdomar när de borstade med mjuk borste.
Förekomsten av sprickor var också väsentligt högre hos manliga deltagare jämfört med de kvinnliga deltagarna, oavsett vilken typ av tandborste som använts.
Ingen av de drabbade ungdomarna kände smärta eller obehag på grund av sprickorna utan var helt omedvetna om deras existens.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade