Annons

Annons

Fluorlackning av mjölktänder gör liten nytta

Brasilianska forskare har genomfört en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie där de har följt 200 barn mellan ett och fyra år gamla under två års tid.

Att fluorlackning av permanenta tänder minskar risken för karies hos vuxna är mycket väl belagt i ett antal vetenskapliga studier. Men effekten på små barns mjölktänder har, förvånande nog, inte alls varit lika väl undersökt. Fram tills nu.
Brasilianska forskare har genomfört en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie, enligt konstens alla regler, där de har följt 200 barn mellan ett och fyra år gamla under två års tid.
Under denna tid har barnen antingen fått fluorlack eller en identisk, men fluorfri, placebolack var sjätte månad utan att vare sig barnen eller tandläkarna vetat vem som fått vilken lack.
Efter två år var 89 barn kvar i fluorgruppen och 92 barn i placebogruppen. Den främsta anledningen till bortfallet var att familjerna hade flyttat. Totalt hade 75 barn utvecklat nya kariesangrepp under studietiden där 32 barn, eller 35,9 procent, hade fått fluorlack och 43 barn, eller 46,7 procent, hade fått placebolack. Men skillnaden mellan grupperna var inte statistiskt signifikant.
Forskarna lyfter fram några teorier till varför de inte kan visa någon signifikant effekt och räknar fram att för att statistiskt kunna belägga den skillnad som eventuellt finns skulle studien behövt vara drygt tre gånger så stor.
De menar att avsaknaden av statistisk signifikans inte ska tolkas som att fluorlackbehandlingen inte har någon effekt, men däremot måste slutsatsen av studien bli att fluorlackning av mjölktänder gör relativt liten nytta, i bästa fall.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade