Annons

Annons

Frukt ökar risken för karies

Ju oftare skolbarn äter frukt desto högre är risken för att de ska drabbas av karies. Det visar en australiensisk studie som undersökt 257 skolbarn mellan 10 och 12 år gamla och frågat dem kring dietvanor, tandborstvanor och socioekonomiska förhållanden.

De enda faktorerna som visade sig öka risken för karies var frekvensen frukt per dag och att ha en pappa som var arbetslös, pensionerad eller arbetare.
Undersökningen är en del i kartläggningen av vad som händer när ett områdes vatten fluorineras och undersöker barnen i staden Lithgow i Australien. Forskarna kan visa en tydlig riskökning där förekomsten av karies i vuxentänderna stadigt ökar från de barn som inte äter frukt alls till de som äter frukt tre gånger eller mer per dag. De barn som åt frukt tre gånger eller mer per dag hade tio gånger så hög risk att drabbas av karies som de som inte åt frukt alls.
Forskarna konstaterar att studien resultat visar att frukt inte kan anses som ofarligt, men att det är för tidigt att rekommendera begränsningar i fruktintaget i kariespreventivt syfte. De anser att frågan måste undersökas ytterligare.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade