Annons

Annons

Gammalt diabetesmedel bygger nytt ben vid parodontit

Det gamla antidiabetesmedlet metformin (Glucophage mfl) som har använts mot diabetes typ 2 sedan slutet av 1950-talet kan få ett helt nytt användningsområde. Det kan indiska forskare visa i en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie på 50 manliga rökare med kronisk parodontit. Alla männen fick genomgå en vanlig mekanisk infektionskontroll med skrapning av tandsten och...

Det gamla antidiabetesmedlet metformin (Glucophage mfl) som har använts mot diabetes typ 2 sedan slutet av 1950-talet kan få ett helt nytt användningsområde. Det kan indiska forskare visa i en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie på 50 manliga rökare med kronisk parodontit.
Alla männen fick genomgå en vanlig mekanisk infektionskontroll med skrapning av tandsten och polering av tandhalsar varefter hälften fick en gel innehållande en procent metformin insprutad i tandfickorna medan den andra hälften istället fick en placebogel.
Vid uppföljningar efter tre och sex månader hade de män som fått metformin signifikant bättre värden på parodontala parametrar som sonderingsdjup i tandfickorna, klinisk fästenivå och förekomsten av blödning i tandköttet. Dessutom hade de metformin-behandlade männen en signifikant förbättrad benkvalitet i käkbenet sex månader efter behandlingen.
Studien kan, enligt forskarna, visa en helt ny väg att gå när det handlar om återuppbyggnad av benvävnad vid parodontit. Men de menar samtidigt att den bengenererande effekten av metformin behöver undersökas i större och längre studier för att till fullo fastställa dess kliniska plats i terapin.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade